PÅ GÅNG

 • Nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende
  26 okt 2016 - 27 okt 2016

  Syftet med basutbildningen är att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk och beroende.

  Läs mer
 • Inspirationsföreläsning - Sitt inte stilla då ökar risken att trilla
  26 okt 2016 -

  Sörmland Aktiverar Seniorer; Odd fellow, Eskilstuna

  Läs mer
 • Kurs i Personcentrerad rehabilitering med COPM i Senior alert
  27 okt 2016 -

  Arrangeras av Senior alert, Sveriges Arbetsterapeuter och FoUiS

  Läs mer
 • Att undersöka genom att fråga
  10 nov 2016 -

  Tvådagarskurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av insamlade data. I Eskilstuna.

  Läs mer
 • Nätverksträff 2016 - Utvecklare inom funktionshinderområdet
  17 nov 2016 -

  En temadag för personer som jobbar inom LSS-området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Matvanor och beteende kan påverka risken för fall

  Ett 30-tal personer från sex av länets kommuner samlades på hotell Statt i Katrineholm för att låta sig inspireras inför 2016-års fallkampanj. Personal verksamma inom såväl landsting som kommun deltog.

  Läs mer
 • Film om träningsprogrammet OTAGO på Youtube

  Tyra berättar om hur enkelt det är att utföra träning i hemmet när man blir äldre. Tyra är en inspiration och förebild för äldre personer som vill börja eller har börjat att träna för att hålla sig aktiva och förebygga fall. Klicka här eller på Läs mer för att titta på filmen.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende
  26 okt 2016 - 27 okt 2016

  Syftet med basutbildningen är att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk och beroende.

  Läs mer
 • Inspirationsföreläsning - Sitt inte stilla då ökar risken att trilla
  26 okt 2016 -

  Sörmland Aktiverar Seniorer; Odd fellow, Eskilstuna

  Läs mer
 • Kurs i Personcentrerad rehabilitering med COPM i Senior alert
  27 okt 2016 -

  Arrangeras av Senior alert, Sveriges Arbetsterapeuter och FoUiS

  Läs mer
 • Att undersöka genom att fråga
  10 nov 2016 -

  Tvådagarskurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av insamlade data. I Eskilstuna.

  Läs mer
 • Nätverksträff 2016 - Utvecklare inom funktionshinderområdet
  17 nov 2016 -

  En temadag för personer som jobbar inom LSS-området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

KINVO-filmen på YouTube Kinvo_knapp

>>Länk till film om SIP

Rapporter

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring