PÅ GÅNG

 • Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet, Utvecklarfunktioner
  20 mar 2018 -

   9.00-12.00, FoUiS, Drottningg. 16 b, Eskilstuna

  Läs mer
 • Grundutbildning i tjänstedesign
  22 mar 2018 - 23 mar 2018

  Tvådagars utbildning i Nyköping

  Läs mer
 • Utbildning i systematisk uppföljning i socialtjänsten
  04 apr 2018 - Läs mer
 • Baskurs SIP - Eskilstuna
  09 apr 2018 -

  Barninriktning, bara reservplatser kvar

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Nyköping
  12 apr 2018 -

  Äldreinriktning

  Läs mer
 • MI-Fördjupning
  12 apr 2018 -

  För personal som gått grundutbildning

  Läs mer
 • Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid schizofreni
  13 apr 2018 -

  Safiren konferenscenter, Katrineholm

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • App för fallförebyggande träning utvecklas

  Kan träning med stöd av en app vara en alternativ träningsform för seniorer? FoU i Sörmland planerar att tillsammans med seniorer och fysioterapeuter ta fram och utvärdera digital fallförebyggande träning under 2018/2019.

 • Palliativa rådet tipsar om ny webbutbildning, Palliation ABC

  Nu lanseras Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen, som är tvärprofessionell och vänder sig till all personal inom vård och omsorg, är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god vård i livets slutskede.

  Läs mer
 • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2017

  Den 24-25 oktober genomfördes årets Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Som tididigare år, bestod även årets deltagare av både yrkesverksamma och socionomstudenter.

  Läs mer
 • Final Trygg & Effektiv utskrivning - Förändra radikalt

  Den 22 november avslutades  projektet Trygg och effektiv utskrivning, med en final på Elite hotell i Eskilstuna. På förmiddagen var det workshop för alla deltagare, som fick chans att förbereda sig inför eftermiddagen. Efter lunch kom de som var intresserade av projektet. De fick se alla teams utställningar och lyssna på flera intressanta föreläsningar, samt en paneldiskussion.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet, Utvecklarfunktioner
  20 mar 2018 -

   9.00-12.00, FoUiS, Drottningg. 16 b, Eskilstuna

  Läs mer
 • Grundutbildning i tjänstedesign
  22 mar 2018 - 23 mar 2018

  Tvådagars utbildning i Nyköping

  Läs mer
 • Utbildning i systematisk uppföljning i socialtjänsten
  04 apr 2018 - Läs mer
 • Baskurs SIP - Eskilstuna
  09 apr 2018 -

  Barninriktning, bara reservplatser kvar

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Nyköping
  12 apr 2018 -

  Äldreinriktning

  Läs mer
 • MI-Fördjupning
  12 apr 2018 -

  För personal som gått grundutbildning

  Läs mer
 • Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid schizofreni
  13 apr 2018 -

  Safiren konferenscenter, Katrineholm

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga 

Fou Konferens Knapp Green

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Material_Knapp

Övriga nyheter

 OJ Knapp

 EBP Knapp Ny Skugga

Youtube Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

Rapporter

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram
- delrapport 2015 - 2017
Projektrapport 2017:2 - snart

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring