PÅ GÅNG

 • Nätverksträff funktionshinder för handläggare
  30 nov 2017 -

  På FoU i Sörmland. Eskilstuna

  Läs mer
 • FINAL - Förändra radikalt
  06 dec 2017 -

  - tjänstedesign i offentlig sektor

  Läs mer
 • Inspirationsdag för oss i samverkansstrukturen
  08 dec 2017 -

  En dag för dig som är representant i Närvårdssamverkan.

  Läs mer
 • Grundkurs SIP
  14 dec 2017 -

  Hotell Statt Katrineholm

  Läs mer
 • Grundkurs SIP
  19 dec 2017 -

  Odd Fellow, Eskilstuna

  Läs mer
 • - Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning
  18 jan 2018 -

  8 tillfällen under 2018

  Läs mer
 • Utmanande beteenden - utmanade verksamheter
  31 jan 2018 -

  Odd Fellow, Eskilstuna

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2017

  Den 24-25 oktober genomfördes årets Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Som tididigare år, bestod även årets deltagare av både yrkesverksamma och socionomstudenter.

  Läs mer
 • Arbete med nattfasta hela dagen

  Nutritionsrådet i Sörmland har vid flera tillfällen kartlagt tiden för nattfasta på särskilda boenden i länet. Vi har intervjuat personalen på Ängsgården i Trosa och i filmen nedan berättar de om hur de har lyckats sprida ut måltiderna över dygnet och minska tiden för nattfasta.

Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Nätverksträff funktionshinder för handläggare
  30 nov 2017 -

  På FoU i Sörmland. Eskilstuna

  Läs mer
 • FINAL - Förändra radikalt
  06 dec 2017 -

  - tjänstedesign i offentlig sektor

  Läs mer
 • Inspirationsdag för oss i samverkansstrukturen
  08 dec 2017 -

  En dag för dig som är representant i Närvårdssamverkan.

  Läs mer
 • Grundkurs SIP
  14 dec 2017 -

  Hotell Statt Katrineholm

  Läs mer
 • Grundkurs SIP
  19 dec 2017 -

  Odd Fellow, Eskilstuna

  Läs mer
 • - Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning
  18 jan 2018 -

  8 tillfällen under 2018

  Läs mer
 • Utmanande beteenden - utmanade verksamheter
  31 jan 2018 -

  Odd Fellow, Eskilstuna

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Material_Knapp

OJ Knapp

Youtube Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

Rapporter

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring