PÅ GÅNG

 • Utbildning: MET– Motivational Enhancement Theory INSTÄLLD
  30 aug 2016 -

  Utbildningen riktade sig till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården främst från socialtjänst och landstingspsykiatri, i mån av plats även andra aktörer

  Läs mer
 • Men lyssna då – Brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa
  31 aug 2016 -

  Katrineholm den 31 augusti 2016

  Läs mer
 • Temadag om barns hälsa Norra
  14 sep 2016 -

  Gyllenhjelmssalen, Kommunhuset, Strängnäs

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Film om träningsprogrammet OTAGO på Youtube

  Tyra berättar om hur enkelt det är att utföra träning i hemmet när man blir äldre. Tyra är en inspiration och förebild för äldre personer som vill börja eller har börjat att träna för att hålla sig aktiva och förebygga fall. Klicka här eller på Läs mer för att titta på filmen.

  Läs mer
 • Yrkeshandledning för nya Socialsekreterare avslutad

  Den 15 mars avslutades YRKESHANDLEDNING Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården, som pågått sedan den 1 september 2015.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Utbildning: MET– Motivational Enhancement Theory INSTÄLLD
  30 aug 2016 -

  Utbildningen riktade sig till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården främst från socialtjänst och landstingspsykiatri, i mån av plats även andra aktörer

  Läs mer
 • Men lyssna då – Brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa
  31 aug 2016 -

  Katrineholm den 31 augusti 2016

  Läs mer
 • Temadag om barns hälsa Norra
  14 sep 2016 -

  Gyllenhjelmssalen, Kommunhuset, Strängnäs

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

KINVO-filmen på YouTube Kinvo_knapp

>>Länk till film om SIP

Rapporter

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring