PÅ GÅNG

 • Basutbildning SIP
  27 apr 2017 -

  På Sunlight Hotell, Nyköping.

  Läs mer
 • Basutbildning SIP
  02 maj 2017 -

  Nyinsatt utbildnignstillfälle i Eskilstuna

  Läs mer
 • Nätverksträff inom funktionshinderområdet
  04 maj 2017 -

  Nätverksträff för handläggare inom funktionshinderområdet

  Läs mer
 • SIP-utbildning våren 2017
  09 maj 2017 -

  Safiren, Djulösalen, i Katrineholm Bara reservplatser kvar till den 2 maj.

  Läs mer
 • Informationsträff om SIP för brukar- och patientorganisationer
  11 maj 2017 -

  Nyköping

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Katarina Wetter Edman - ny flexitforskare på FoUiS

  I januari började Katarina Wetter Edman på FoU i Sörmland. Hon kommer att jobba 25 % med utvecklingsprojekt och utbildning kopplat till FoUiS och resten av tiden med forskning kopplat till aktiviteterna i projektet, vid Örebro universitet. Syftet är att öka graden av personcentrering i offentlig verksamhet

  Läs mer
 • Slutseminarium om fallprevention för äldre

  Vår doktorand Marina Arkkukangas har nu nått fram till sitt slutseminarium inför disputationen. Marinas forskning handlar om fallprevention för äldre och har redan uppmärksammats en hel del i media. Välkommen till slutseminariet!
  Läs mer om forkningen i inbjudan här (pdf på engelska).

   

Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Basutbildning SIP
  27 apr 2017 -

  På Sunlight Hotell, Nyköping.

  Läs mer
 • Basutbildning SIP
  02 maj 2017 -

  Nyinsatt utbildnignstillfälle i Eskilstuna

  Läs mer
 • Nätverksträff inom funktionshinderområdet
  04 maj 2017 -

  Nätverksträff för handläggare inom funktionshinderområdet

  Läs mer
 • SIP-utbildning våren 2017
  09 maj 2017 -

  Safiren, Djulösalen, i Katrineholm Bara reservplatser kvar till den 2 maj.

  Läs mer
 • Informationsträff om SIP för brukar- och patientorganisationer
  11 maj 2017 -

  Nyköping

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

KINVO-filmen på YouTube Kinvo_knapp

>>Länk till film om SIP

Rapporter

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring