PÅ GÅNG

 • Nätverksträff 2016 - LSS-handläggare
  06 dec 2016 -

  En temadag för personer som jobbar inom LSS-området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

  Läs mer
 • Nätverksträff 2016 - Verksamhetsnära chefer LSS
  08 dec 2016 -

  En temadag för personer som jobbar inom LSS-området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

  Läs mer
 • 4-dagarsutbildning i ASI (Addiction Severety Index)
  12 dec 2016 -

  Kursen riktar sig till dig som arbetar inom missbruks och beroendevården främst kommuner och landsting. I mån av plats även andra aktörer.

   

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Psykiatrins dag 2016

  Den 21 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Temat var barn som anhöriga. Huvudtalare var bland andra Sanna Lundell, som berättade om hur det är att leva med psykisk ohälsa i familjen. Som vanligt var högskoleaulan full av intresserade åhörare. Klicka på läs mer för att se bilder och ladda ned föreläsarpresentationer från dagen. 

  Läs mer
 • Nationell baskurs 2016

  Den 26-27 oktober genomfördes 2016 års baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Deltagarna bestod både av yrkesverksamma inom området och studenter på socionomprogrammet på Mälardalens högskola.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Nätverksträff 2016 - LSS-handläggare
  06 dec 2016 -

  En temadag för personer som jobbar inom LSS-området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

  Läs mer
 • Nätverksträff 2016 - Verksamhetsnära chefer LSS
  08 dec 2016 -

  En temadag för personer som jobbar inom LSS-området, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

  Läs mer
 • 4-dagarsutbildning i ASI (Addiction Severety Index)
  12 dec 2016 -

  Kursen riktar sig till dig som arbetar inom missbruks och beroendevården främst kommuner och landsting. I mån av plats även andra aktörer.

   

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

KINVO-filmen på YouTube Kinvo_knapp

>>Länk till film om SIP

Rapporter

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring