PÅ GÅNG

 • Nätverksträff IBIC
  28 sep 2017 -

  Odd Fellow, Nygatan 30 i Eskilstuna

  Läs mer
 • Utbildning i ASI - Addiction Severity Index -INSTÄLLD
  02 okt 2017 - 03 okt 2017

  Inställd pga för få anmälda

  Läs mer
 • Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen
  05 okt 2017 -

  Den tredje träffen för blivande vägledare

  Läs mer
 • Inspirationsföreläsning - Sitt inte stilla, då ökar risken att trilla
  06 okt 2017 -

  Odd Fellow, Eskilstuna

  Läs mer
 • Grundkurs SIP för chefer
  11 okt 2017 -

  I Malmköping

  Läs mer
 • Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
  17 okt 2017 -

  Nyköping

  Läs mer
 • Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
  19 okt 2017 -

  Katrineholm

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Trygg, säker & effektiv utskrivning

  Den 5 september arrangerades en stor konferens för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

  Konferensen tog plats på Elite Hotell i Eskilstuna och årets tema var trygg, säker och effektiv utskrivning från sjukhus.

  Läs mer
 • Radikala förändringar genom två projekt

  Den 19 april genomförde vi första workshopen i innovationsdesignprocessen Förändra radikalt. 

  Den 26 april startade vi tjänstedesignprocessen för Trygg och effektiv utskrivning. Där ska tvärprofessionella team få stöd i sitt arbete med de nya riktlinjerna.

  Se våra filmer om projekten!

   

Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Nätverksträff IBIC
  28 sep 2017 -

  Odd Fellow, Nygatan 30 i Eskilstuna

  Läs mer
 • Utbildning i ASI - Addiction Severity Index -INSTÄLLD
  02 okt 2017 - 03 okt 2017

  Inställd pga för få anmälda

  Läs mer
 • Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen
  05 okt 2017 -

  Den tredje träffen för blivande vägledare

  Läs mer
 • Inspirationsföreläsning - Sitt inte stilla, då ökar risken att trilla
  06 okt 2017 -

  Odd Fellow, Eskilstuna

  Läs mer
 • Grundkurs SIP för chefer
  11 okt 2017 -

  I Malmköping

  Läs mer
 • Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
  17 okt 2017 -

  Nyköping

  Läs mer
 • Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
  19 okt 2017 -

  Katrineholm

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Material_Knapp

OJ Knapp

Youtube Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

Rapporter

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring