PÅ GÅNG

 • Utbildning i MI - Motiverande Samtal
  05 sep 2018 - 06 sep 2018

  Katrineholm

  Läs mer
 • Hälsoundersökning av barn och unga BBIC
  26 sep 2018 -

  Utbildning för allmänläkare i primärvård

  Läs mer
 • Inspirationsdag Nutrition
  01 okt 2018 -

  1/10 Culturum Olrogsalen, Nyköping 

  Läs mer
 • Inspirationsdag Nutrition
  02 okt 2018 -

  2/10 Hörsal biblioteket, Katrineholm 

  Läs mer
 • Inspirationsdag Nutrition
  03 okt 2018 -

  Pandion Mälarsjukhuset, Eskilstuna

  Läs mer
 • Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik
  04 okt 2018 -

  För chefer och nyckelpersoner i landstinget och kommunerna i Sörmland

  Läs mer
 • Baskurs i riskbruk missbruk och beroende
  24 okt 2018 -

  Tvådagarsutbildning i Eskilstuna

  Läs mer
 • Baskurs SIP -Äldre
  07 nov 2018 -

  Malmköping

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Barn
  21 nov 2018 -

  Malmköping

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Uppskattad utbildning om systematisk uppföljning

  Under våren har FoU i Sörmland och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan erbjudit kommunerna i länet en utbildning i systematisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen har vänt sig till hela socialtjänstens område. I veckan var sista utbildningsdagen och grupperna redovisade sina arbeten.

  Läs mer
 • Nod för spridning och utveckling av tjänstedesign

  Den 22 maj startade en nod för att stärka, vidareutveckla och inspirera länets aktörer till ökat användande av tjänstedesign och på så sätt stärka användarnas (brukares/patienters) delaktighet, har FoU i Sörmland i samarbete med Landstinget Sörmland startat en nod för tjänstedesign. 

  Läs mer
 • Samband mellan psykisk ohälsa och missbruk

  Den 25 april genomfördes psykiatrins dag västra på Safieren i Katrineholm. Fokus låg på psykisk ohälsa och missbruksproblematik och om sambandet mellan dem. Huvudtalare var Torkel Richert och Sanna Bråding.

  Läs mer
 • Ny samtalsmodell presenterades på workshop

  En workshop om att stärka små barns trygghet vid orosanmälningar där en förälder har beroendeproblematik genomfördes den 24 april. Fokus låg på en ny stödsamtalsmodell och en pilotstudie av denna.

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Utbildning i MI - Motiverande Samtal
  05 sep 2018 - 06 sep 2018

  Katrineholm

  Läs mer
 • Hälsoundersökning av barn och unga BBIC
  26 sep 2018 -

  Utbildning för allmänläkare i primärvård

  Läs mer
 • Inspirationsdag Nutrition
  01 okt 2018 -

  1/10 Culturum Olrogsalen, Nyköping 

  Läs mer
 • Inspirationsdag Nutrition
  02 okt 2018 -

  2/10 Hörsal biblioteket, Katrineholm 

  Läs mer
 • Inspirationsdag Nutrition
  03 okt 2018 -

  Pandion Mälarsjukhuset, Eskilstuna

  Läs mer
 • Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik
  04 okt 2018 -

  För chefer och nyckelpersoner i landstinget och kommunerna i Sörmland

  Läs mer
 • Baskurs i riskbruk missbruk och beroende
  24 okt 2018 -

  Tvådagarsutbildning i Eskilstuna

  Läs mer
 • Baskurs SIP -Äldre
  07 nov 2018 -

  Malmköping

  Läs mer
 • Baskurs SIP - Barn
  21 nov 2018 -

  Malmköping

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga 

Bild Fou Podden Knapp Till Hemsidan

Fou Konferens Knapp Green

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Material_Knapp

Övriga nyheter

 >>GDPR

 OJ Knapp

 EBP Knapp Ny Skugga

Youtube Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

Rapporter

Jag är av kött och blod Inventering - behov av insatser för personer över 65 år med psykisk ohälsa 
Projektrapport 2018:1

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram
- delrapport 2015 - 2017
Projektrapport 2017:2

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring