PÅ GÅNG

 • Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning
  01 feb 2017 -

  Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården

  Läs mer
 • Basutbildning SIP
  25 apr 2017 -

  Det första av tre utbildningstillfällen, på Odd Fellows, Eskilstuna

  Läs mer
 • Basutbildning SIP
  27 apr 2017 -

  Det andra av tre utbildningstillfällen på Sunlight Hotell, Nyköping.

  Läs mer
 • Nätverksträff inom funktionshinderområdet
  04 maj 2017 -

  Nätverksträff för handläggare inom funktionshinderområdet

  Läs mer
 • SIP-utbildning våren 2017
  09 maj 2017 -

  Det sista av tre utbildningstillfällen på Safiren, Djulösalen, i Katrineholm

  Läs mer

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

 • Slutseminarium om fallprevention för äldre

  Vår doktorand Marina Arkkukangas har nu nått fram till sitt slutseminarium inför disputationen. Marinas forskning handlar om fallprevention för äldre och har redan uppmärksammats en hel del i media. Välkommen till slutseminariet!
  Läs mer om forkningen i inbjudan här (pdf på engelska).

   

 • Psykiatrins dag 2016

  Den 21 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Temat var barn som anhöriga. Huvudtalare var bland andra Sanna Lundell, som berättade om hur det är att leva med psykisk ohälsa i familjen. Som vanligt var högskoleaulan full av intresserade åhörare. Klicka på läs mer för att se bilder och ladda ned föreläsarpresentationer från dagen. 

  Läs mer
Visa fler artiklar ›

PÅ GÅNG

 • Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning
  01 feb 2017 -

  Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården

  Läs mer
 • Basutbildning SIP
  25 apr 2017 -

  Det första av tre utbildningstillfällen, på Odd Fellows, Eskilstuna

  Läs mer
 • Basutbildning SIP
  27 apr 2017 -

  Det andra av tre utbildningstillfällen på Sunlight Hotell, Nyköping.

  Läs mer
 • Nätverksträff inom funktionshinderområdet
  04 maj 2017 -

  Nätverksträff för handläggare inom funktionshinderområdet

  Läs mer
 • SIP-utbildning våren 2017
  09 maj 2017 -

  Det sista av tre utbildningstillfällen på Safiren, Djulösalen, i Katrineholm

  Läs mer

Nyhetsbrev

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

 TwitterFoUiS -Twitter

KINVO-filmen på YouTube Kinvo_knapp

>>Länk till film om SIP

Rapporter

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Barnens rätt till information 
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Att cykla för liv och lust
-JDome bikearound
Projektredovisning 2015:1 

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Statistikrapport 2015:1

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1  2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

Uppsatser & Rapporter

Ledares förutsättningar att bedriva förbättringsarbete inom vård och omsorg
 
- En litteraturstudie
Magisteruppsats av Anita Segring