Aktiviteter och utbildningar


SIP-utbildningar

>>Läs mer om vinterns utbildningar här


OTAGO- utbildning 2018

Otago är ett evidensbaserat fallförebyggande träningsprogram. Tanken är att Otago ska komplettera det redan befintliga fallförebyggande arbetet, med fokus på styrka, balans och uthållighet. 

Målgrupp: Fysioterapeuter som arbetar med fallförebyggande åtgärder för äldre

Tid och plats:
Den 13 mars på Sunlight, Surf i Nyköping kl 9.30-12.00 >>Karta
Den 15 mars på Himlingesalen, Hotell Statt, i Katrineholm kl 9.30-12.00 >>Karta

Inbjudan (PDF)
Anmälningsformulär


Länsseminarium, Nationella riktlinjer - Vård och omsorg vid demenssjukdom

Syftet med seminariedagen är att enas om vad de länsgemensamma riktlinjerna i Sörmland ska innehålla för att leva upp till den kvalitet som beskrivs i de reviderad e Nationella riktlinjerna från 2017. 

Målgrupp: Politiker, chefstjänstemän, personal som arbetar inom området samt anhörigföreträdare
Tid: Den 9 mars 2018, kl 9-16
Plats: Safiren, Katrineholm >>karta
Anmälan:  FULLT
>>Inbjudan med program (pdf) 


 

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>