Anmälan till Otago-utbildning mars 2018

Här kan du anmäla dig till utbildningen i Otago Exercise Probram, den 13 mars i Nyköping eller den 15 mars i Katrineholm.

Notera att du måste fylla i alla fält och klicka på knappen längst ned till höger, för att skicka din anmälan. När anmälan går iväg kommer en bekräftelse på skärmen, samt en kopia av din amnälan via e-post.

Anmälan: Senast 23 frebruari 2018.  Utbildningen har endast 30 platser.

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>