Genomförda aktiviteter

Här kan du klicka vidare för att läsa om våra genomförda aktiviteter och utbildningar 


2018


OTAGO- utbildning 2018

Otago är ett evidensbaserat fallförebyggande träningsprogram. Tanken är att Otago ska komplettera det redan befintliga fallförebyggande arbetet, med fokus på styrka, balans och uthållighet. 

Målgrupp: Fysioterapeuter som arbetar med fallförebyggande åtgärder för äldre

Tid och plats
Den 13 mars på Sunlight, Surf i Nyköping kl 9.30-12.00 >>Karta
Den 15 mars på Himlingesalen, Hotell Statt, i Katrineholm kl 9.30-12.00 >>Karta

Inbjudan (PDF)
Anmälningsformulär

 


Länsseminarium Nationella riktlinjer – vård och omsorg vid demenssjukdom

Den 9 mars samlades drygt 100 personer från länets kommuner och landsting på Safiren i Katrineholm, för att ta del av de reviderade riktlinjerna vård och omsorg vid demenssjukdom samt Socialstyrelsens strategi vid demenssjukdom. Läs mer


2017


Palliativa rådets utbildningsdagar

Höstens viktigaste dag för dig som jobbar inom vård och omsorg och möter människor i livets slut. Samma utbildningseftermiddag arrangeras på tre orter för att fler skall få möjlighet att komma.

Den 18 oktober 13 - 16 Pandion, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Den 19 oktober 13 - 16 Tallåsskolans aula, Katrineholm
Den 20 oktober 13 - 16 Grand, Hotell Scandic, Brunnsg 10, Nyköping
>>Så här såg inbjudan ut (PDF)


Nätverksträff  IBIC 

Nyckelpersoner i Sörmlands kommuner som arbetar med införande, implementering eller stöd i kommunernas arbete kring IBIC. De personer som deltog under träffen i april uppmanas att ta med någon kollega från utförarsidan till kommande träff.

Lokal: Odd Fellow, Nygatan 30 i Eskilstuna >>Karta
Tid: 28 september 2017. Kl. 9.00-12.00. (Fika ingår.)

>>Inbjudan (pdf)


Inspirationsföreläsning - Sitt inte stilla, då ökar risken att trilla

Den nationella fallkampanjen är igång vecka 40 i år igen, med syfte att sprida information kring hur många fallolyckor kan förhindras med enkla tips och råd. Vi erbjuder en förmiddag med föreläsningar och enkla sätt att både undersöka och uppmärksamma sin egen fallrisk samt tips om träning i vardagen.

Tid och plats: Den 6 oktober 2017, kl 9.30-12 
Plats: Odd Fellow, Eskilstuna >>karta
Föreläsare: Sara Cederbom och Marina Arkkukangas

>>Inbjudan (pdf)


Trygg, säker och effektiv utskrivning - släktträff

Den 5 september arrangerades en stor konferens för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

Konferensen tog plats på Elite Hotell i Eskilstuna och årets tema var trygg, säker och effektiv utskrivning från sjukhus. På programmet fanns plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller. Intresset var stort och nya anmälningar fortsatte att strömma in ända fram till och med konferensdagen, vilket bidrog till att det blev lite trängre än beräknat. Drygt 300 personer deltog på konferensen. 

Läs mer och ladda ned presentationer

>>Inbjudan såg ut så här (pdf)
>>Detaljprogrammet såg ut så här


Nätverksträff  ÄBIC/IBIC 

För nyckelpersoner i Sörmlands kommuner som arbetar med införande, implementering eller stöd i kommunernas arbete kring IBIC.

Lokal: Odd Fellow, Nygatan 30 i Eskilstuna >>Karta
Tid: 26 april 2017. Kl. 9.00-12.00. (Fika ingår.)

>>Inbjudan såg ut så här(pdf)


2016


Seminarium om vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Utvecklings och sammabetsgruppen för demensfrågor i Sörmland bjuder in till årets Länsdemensdag.

Plats: Pingvinen, Parken Zoo i Eskilstuna >>Karta
Datum och tid: 28 september 2016 klockan 9.00 -16.00

>> Inbjudan med program, såg ut så här (pdf)


Endagsutbildning i Otago Exercise Programme

Otago exercise programme  (OEP), presenterat av forskare i Nya Zeeland är ett evidensbaserat hemträningsprogram för äldre med inriktning på styrka, balans och uthållighet. Otago grundar sig på individuellt anpassad träning för äldre över 65 år och kräver mycket lite utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Läs mer

Säker Senior erbjuder, i samarbete med FoU i Sörmland och Katrineholms kommun, en endagsutbildning i Otago Exercise Programme under vilken du får möjlighet att lära dig om hur du kan använda dig av programmet i ditt arbete med patienter med fallrisk.

Plats: KTS-salen, ”Vita Huset”, Drottninggatan 18, Katrineholm >>Länk
Tid: 5 oktober 2016 kl 09.00 – 16.00

Ladda ned inbjudan (pdf)


Inspirationsdag - Inför fallkampanjen vecka 40

Ett 30-tal personer från sex av länets kommuner samlades på hotell Statt i Katrineholm den 25 augusti,  för att låta sig inspireras inför 2016-års fallkampanj. Personal verksamma inom såväl landsting som kommun deltog.

En hypotes under dagen var att kost, matvanor och beteende kan påverka risken för fall. Läs mer här

Inbjudan såg ut så här (pdf)


Äldre och alkohol - bruk, riskbruk och skadligt bruk

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. FoU i Sörmland genomförde därför en temadag den 11 mars 2016, på Pingvinen i Eskilstuna.

Målgrupp en var: Verksamma inom socialtjänst och hälso-och sjukvård som möter äldre med denna problematik samt förtroendevalda inom kommun och landsting, representanter från pensionärsorganisationerna.

Så här såg inbjudan med program ut

Läs mer här 


Vad händer om 39 000 sörmlänningar säger upp sig? - Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg

DATUM & TID: 29 jan 2016 kl. 9.30-15.00a

PLATS: Pelarsalen, Safi ren Katrinehom >>Karta

MÅLGRUPP
Konferensen riktade sig till politiker, ledande tjänstemän, nyckelpersoner i kommuner och landsting och anhörig-och brukarorganisationer och intresseföreningar.

Inbjudan med program 

Se bilder och läs mer om konferensen här 


 Inspirationsföreläsning - Bli en aktiv senior med ny teknik

Dag och tid: 25 Januari 2016 kl.14.00-16.00
Plats:  Sal H121 på Mälardalens högskola, Drottninggatan 16, Eskilstuna >> karta

Vi höll ett inspirationsmöte för ett 70-tal seniorer, för att  informera om ny teknik för att främja aktivitet och förbättra hälsan. Många var intresserade av att bli ambassadörer och sprida kunskapen vidare.

 Inbjudan såg ut så här (pdf) 


 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>