Palliativa rådets utbildningsdagar 2014

Den 6 och 7 februari bjöd Palliativa rådet i Sörmland in till utbildning i Eskilstuna respektive Nyköping. Drygt 200 personer tog chansen att komma.

Kulturella aspekter på smärta

Hani Hattar geriatriker och smärtläkare föreläste om ”Kulturella aspekter på smärta”.Genom att öka vår kunskap om olika kulturer kan vi bättre bemöta och förstå varje individ. Hani underströk vikten av att inte klumpa ihop patienter i grupper varken kopplat till ålder, diagnos eller ursprung utan alltid se människan. Genom att ha kunskap om olika kulturer kan vi bli bättre på att förstå, kommunicera, informera och ge individuell vård. Du som inte hade möjligheten att lyssna på Hani kan via nedanstående länk lyssna på hans föreläsning med samma ämne från Smärtforum 2010. 
Länk till Hanis föreläsning

Ladda ned Hani Hattars presentation här (pdf)

Hani Hattar

Svenska Palliativregistret

Den andra punkten för dagen var ” Svenska palliativregistret- Tidstjuv eller ett sätt att visa vårdkvaliten?. Marie Håkansson, utvecklingsledare på FoU i Sörmland pratade om möjligheterna med registret och vikten av att alla yrkesgrupper tillsammans tittar på sina resultat. Genom att reflektera tillsammans och utvärdera hur vården blev efter att ett dödsfall inträffat  blir vi medvetna om vad som är viktigt. Det är viktigt att prata om vad som blev bra och mindre bra. Summan av resultaten av alla vårdtillfällen på varje enhet blir sammanställt i registret och här kan vi se vad vi tillsammans behöver förbättra.
Ladda ned Maries presentation här (pdf)

FoU utbildar i hur man registrerar, tar fram resultat samt hur man kan rigga ett förbättringsarbete utifrån sina resultat. Klicka på Länken till inbjudan (pdf) till utbildningen " Bli ett effektivare team - med fokus på kvalitet och verksamhetens resultat i Svenska Palliativregistret" för att lära dig mer.

Arrangör var: Palliativa Rådet i Sörmland tillsammans med Närvård i Sörmland och FoU i Sörmland

Inbjudan till den 6-7 februari såg ut så här (pdf) 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>