Undernäring hänger tätt ihop med munhälsa och sväljsvårigheter

Cheferna var inte nöjda med resultaten i Senior alert och Öppna jämförelser. Den legitimerade personalen såg behov av ökat teamarbete och uppföljningar i Senioralet.

Undernaring Och Svaljsvarigheter

Nu sätts ett antal åtgärder in för att förbättra kvaliten och teamarbetet.

Här är några:

1. Utbildning till all omvårdnadspersonal i munhälsa, sväljsvårigheter och nutrition.

Här ökar vi kunskaperna i det friska och normala. Att förstå när det avviker är grunden. Kost och näring, sväljsvårigheter och tyst aspiration är några av alla punkter. Att se risker genom att kunna göra olika bedömningar är viktigt föra att förebygga. Använda olika kompetenser för att hitta de bästa åtgärderna m m.

Praktiska råd av arbetsterapeut Åsa gällande hjälpmedel, dukning och sittställningar. Smakprovning och recept får man av Josefine som är dietist. Att göra en ROAG bedömning och lära sig basala åtgärder lärs ut av sjuksköterska.

2. Chefsutbildning till alla enhetschefer i att arbeta med resultat för att nå förbättringar.

Alla enhetscheferna på boenden, korttids och hemtjänst ska kunna ta ut och förstå rapporterna i kvalitetsregistren.

Vi arbetar vidare med hur man riggar förbättringar för att nå dit man önskar- Målet!

De kommer följa resultaten bland annat när det gäller antal munhälsobedömningar och vikter med mera för att se att exempelvis utbildningsinsatsen gör nytta. Varje månad ska det bli genomgång med medarbetarna hur det går.

Utbildningarna för omvårdnadspersonalen pågår under mars-maj i två steg. Chefsutbildningen pågår från februari till november.

I oktober- november kommer varje enhet arbeta teambaserat tillsammans med ansvarig chef och analysera sina resultat och förstås ta fram nya förbättringsområden utifrån där de befinner sig då.