Att inte tänka insatser. Bara tänka behov.

En historisk förmiddag i Katrineholm

Första Nätverksträffen för handläggare och projektledare som arbetar med att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC)i några kommuner i Sörmland, samlades på Safiren i Katrineholm den 8 april. Tolv personer från Flen, Katrineholm, Nyköping och Eskilstunas kommuner utbytte erfarenheter och diskuterade hinder och möjligheter med ÄBIC.  Det kvarstående intrycket är att det är ett bra arbetssätt, men som med allt nytt, så tar det tid innan man känner sig bekväm med det. 

 140408 Diskussion ABIC

Äldres Behov i Centrum är ett sätt att utreda och bedöma behov som är uppbyggt enligt International Classification of Function (ICF) och som syftar till att gå från insatsstyrd verksamhet till behovsstyrd verksamhet vid handläggning av biståndsärenden för äldre. När behoven styr ställs det högre krav på utföraren och behovet av att samverka mellan handläggare och utförare blir tydligt.

Några av omdömena från deltagarna efter den första träffen var:

”Det är berikande att diskutera med varandra”

”Det blir tydligt att vi behöver ha ett större samarbete med verkställigheten”

”Vi behöver träffas regelbundet ”

”Nätverk är lärorikt”

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>