Inspirationsdagar för omvårdnads- och omsorgspersonal som arbetar med äldre och multisjuka

Som avslutning på satsningen Bättre liv för sjuka äldre anordnades tre inspirationsdagar i länet. En i varje länsdel. Syftet med inspirationsdagarna var att låta verksamheterna inspirera varandra att fortsätta arbeta för att förbättra för de mest sjuka äldre. Nio olika verksamheter var med och berättade om sina förbättringsarbeten. Blandningen av erfarenheter från olika verksamheter skapade en härlig och inspirerande mix.

Par 3271

Över 100 personer och kom och lyssnade och lät sig inspireras. Utvärderingen visar att många inspirerades att starta egna förbättringsarbeten. Några kommer att se över hur de ska få sina genomförandeplaner att bli levande och användbara. Andra vill bilda förbättringsteam som ska utarbeta mål och riktlinjer med individens fokus. Ytterligare andra blev bekräftade att de är på gång och blev inspirerade att fortsätta det påbörjade arbetet hemmavid.

Vi som arrangerade det hela känner oss både nöjda och inspirerade, så inspirerade att vi planerar att göra en liknande satsning igen i länet någon gång under 2015. Håll utkik!

Edisa 3345

Grupp 3328

Gruppen 3415

Niclas Lindholm 3363 (1)