Ledarutbildning med mål att åstadkomma förändring är avslutad

Oktober 2013 startade FoU i Sörmland en ledarutbildning för ledare och chefer i länet tillsammans med Memeologen i Umeå. Första steget var att skapa attraktion för ett annat sätt att leda. Deltagarna behövde inför starten ha klart för sig varför man vill delta och vilket mål man har. Vilken förändring vill man åstadkomma?

Den process som har använts är utvecklad och beprövad och syftar till att förändringen går från ord till handling. Processen består av ett antal steg i en förändringsloop där verktyg, metoder och tänkesätt kopplas ihop så att de kompletterar varandra.  

 Figur

Utbildningen har varit uppdelad på sex träffar och målgruppen var ”en ledningsgrupp eller en ’samverkansgrupp’ bestående av personer från en kommun och vårdcentralerna i den kommunen, vårdcentralschefer på en ort, enhetschefer inom äldreomsorgen eller avdelningar och mottagningar på sjukhuset”.  

Anita Och Anki Dragning

Tillsammans har deltagarna arbetat med att analysera och förstå resultat, arbeta i team med processen ”Att åstadkomma förändring”, förstå och använda verktygen i de olika stegen. Coachning av utvecklingsledarna i processarbetet har erbjudits mellan träffarna.

Grupp1

Grupp2

Några röster från den avslutande utvärderingen:

”Nyttigt att reflektera över sin roll som chef fast man varit det länge”

”Fått bra verktyg, behöver som mål att avsätta tid”

 ”Fått förståelse för vad som krävs av mig som chef. Jobba mer med personalen, om jag inte driver förändringen, kommer det inte att hända.”

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>