Rikssår 2014

Vid två tillfällen i april har Bättre liv för sjuka äldre och RiksSår haft en gemensam satsning för länet om Systematiskt arbetssätt – förebygga och behandla sår. Annika Davidsson från kvalitetsregistret RiksSår och Britt-Marie Strömqvist från Sårcentrum i Blekinge höll två inspirerande föreläsningar.

 Rikssår 2014

Rikssår är ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår och erbjuder struktur och systematik som gör det lätt för verksamheten att hålla koll på ”sina sår”. Britt-Maries föreläsning bjöd på nya perspektiv på sårbehandling. Genom att ändra vårt sätt att prata om sår så förändras också vårt sätt att se på sår och sårbehandling. Förr sa vi kroniska sår och nu pratar vi om svårläkta sår. - Nästan alla sår går att läka, men ibland tar det lång tid, säger Britt-Marie. Vi säger sårbehandling istället för omläggning, vilket innebär att vi pratar om såret på ett annat sätt. Om vi dessutom börjar prata om sårläkning istället för sårvård, så har vi ringat in ett mer evidensbaserat sätt att se på sår och sårbehandling. Sist men inte minst ville Britt-Marie att vi ska komma ihåg att ”alla sår sitter på en människa”.

Ladda ned pdf-presentationen: Föreläsning svårläkta sår

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>