Inspirationsdag 25 augusti

Kost, matvanor och beteende kan påverka risken för fall

Ett 30-tal personer från sex av länets kommuner samlades på hotell Statt i Katrineholm för att låta sig inspireras inför 2016-års fallkampanj. Personal verksamma inom såväl landsting som kommun deltog.

SKPF hade också uppmärksammat dagen och företräddes av medlemmar från både Nyköping och Katrineholm.

Dagen inleddes med att dietist Magnus Eriksson livfullt berättade om hur våra matvanor också kan påverka att vi faller mindre. Ladda ned Magnus presentation (pdf)

En broschyr med förslag på näringsrika mellanmål delades ut. Broschyren finns på vår hemsida för den som vill ladda ner och dela ut. (Länk till pdf)

Vi fick också inspirerande information om vad länets hälsokoordinatorer arbetar med och vad samtalsmetoden Motiverande samtal innebär.

Avslutningsvis berättade professor i fysioterapi Anne Söderlund om hur och varför vi beter oss som vi gör och hur vi kan påverka det. Många i publiken kunde känna igen sig. Kanske några fick lite ny energi i försöken att ändra sina mat- eller motionsvanor. (Länkt till pdf)

Bild Inspirationsdagen 2016

Tio knäböjningar per dag stärker lårmusklerna och bidrar till att förhindra fall.

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>