FoU deltog på Äldreriksdag 2014

Första dagen på Äldreriksdag 2014

En av höjdpunkterna under första dagen var Jane Lindell- Ljunggren, verksamhetschef på äldreboendet Hattstugan, Gotland. Hon talade under rubriken: Hur skapar vi Sveriges bästa äldreboende?

  • En av framgångsfaktorerna som hon lyfte fram var vikten av att ledningen frågar verksamheten ”Hur kan vi vara till hjälp för att nå de uppsatta målen?”
  • Det finns mycket kunskap och idéer hos personalen ute i verksamheterna. Personalen behöver tid för reflektion för att de goda idéerna ska spira.
  • Vi behöver skapa miljöer och boenden som man längtar till att flytta in i. En plats där man får känna att man kan vara meningsfull för någon annan.

Aldreriksdag 2014

Andra dagen på Äldreriksdag 2014         

Man vill ju kunna klara sig! Var rubriken på ett inspirerande samtal mellan Bodil Jönsson, professor emerita i Rehabiliteringsteknik och Anders Ekholm, vice VD, Institutet för Framtidsstudier, om teknik och mänsklig assistans.

Att använda sig av teknik för att klara sig själv, utesluter inte behovet av hjälp från andra. Teknik kan dock öppna möjligheter för att öka individens självständighet i det dagliga livet.

Under samtalet framkom också vikten av stöd direkt till dem som jobbar ute i verksamheterna. Det kan vara i form av påminnelser, feedback eller uppföljning. Ett sätt att hålla i och hålla ut.

Aldreriksdag 2014 2

Aldreriksdag 2014 3

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>