Förebygg fallskador 2009-2012

Landstinget och länets nio kommuner arbetar tillsammans för att minska antalet fall och fallskador för befolkningen över 65 år i Sörmland. Målet var att minska antalet fallskador och halvera antalet höftfrakturer hos personer över 65 år i Sörmland fram till år 2012.

Här kan du ladda ner programmet och dess bilagor »

Slutrapport Fallprevention

Gemensamt program för fallprevention i Sörmland

Det länsgemensamma programmet för fallprevention är framtaget i samverkan mellan landstinget och länets kommuner och syftar till att vara ett stöd i vårt arbete mot att minska antalet fall och fallskador hos äldre personer i Sörmland.

En avgränsad revidering av det länsgemensamma programmet för fallprevention har genomförts för att ta med erfarenheter och goda exempel och utveckla användarvänligheten.

Sveriges Kommuner och Landsting utkom under 2009 med Fallskador bland äldre - En sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador som också varit central i revideringsarbetet.

Här kan du ladda ner kunskapsöversikten »

 

Vill du veta mer?

Marina Arkkukangas
Forskningsledare
070-6468868
Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36