Framtidens välfärdstjänster 2009-2012

-Nya arbetssätt för innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg

Projektet drivs i samarbete med ett tvärvetenskapligt forskarteam från Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet och pågår från november 2009 till och med december 2012.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla och testa arbetssätt som kan stödja innovativ verksamhets- och serviceutveckling inom området äldre och vuxna med funktionsnedsättning i en region (Sörmland).

Mål

Målet är att arbetssätt som främjar problemlösning, kreativitet och nya idéer har testats inom 2-3 fallstudier och framgångsrika lösningar på flera nivåer har spridits i regionen och externt. Utmaningen för FoU i Sörmland är att finna framgångsrika sätt att kombinera de viktiga uppdragen verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och forskning.

Projektupplägg

Projektupplägget berör tre typer av innovationer på tre nivåer med övergripande utveckling av inter-organisatoriska strukturer och arbetssätt (organisatoriska innovationer) där FoU i Sörmland testar och introducerar nya arbetssätt (processinnovationer), som ska öka möjligheterna för verksamhetens chefer och personal att ta fram nya innovativa högkvalitativa tjänster (service innovationer). Allt detta görs i nära samverkan med redan etablerade organisatoriska strukturer och nätverk. Projektet har en aktionsansats vilket innebär en mix mellan utvecklingsprojekt och forskning.

Resultat

Projektet förväntas ge ny kunskap kring organisationers lärandeprocess som kan användas för andra utvecklingssatsningar. Förhoppningen är att resultaten från projektet ska kunna komma till nytta och vara användbara för olika verksamheters utveckling.

Vill du veta mer?

Carina_LS
Carina Forsman Björkman
FoU-chef

Tel: 016-541 40 31
Mobil: 0703-48 87 09
carina.forsman@fou.sormland.se