Samordning av insatser

Samordning inte samma sak som samverkan

Idag samverkar många på frivillig basis. Det har däremot inte funnits skyldighet att samordna insatserna för de personer som har flera insatser från habilitering och rehabilitering, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Varje person har unika individuella förutsättningar. Detta och mångfalden av insatser kräver flexibel planering. Olika insatser kan till exempel ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra i tur och ordning. Detta förutsätter kontinuitet när det gäller personal, metoder, struktur och information.

I Sörmland finns en överenskommelse, baserad på Socialstyrelsens förordning om samordning. Avtalet mellan landstinget och kommunerna handlar om hur det ska gå till. Våren 2011 har utbildning riktad till cheferna innehållit goda exempel. Det gemensamma, tänkesättet och fackspråket, i exemplen, bygger på hälsofrämjande, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). De har tagits fram av FoU i Sörmland, Närvården och olika medarbetare från flera av kommunerna och olika verksamheter i landstinget.

Här finns mer information om Samverkan i rehabilitering »

Här kan du ladda ner föreläsningsmaterial »

Vill du veta mer?

Kontakta:

Carina_LS

Carina Forsman Björkman
FoU-chef

Tel: 016-541 40 31
Mobil: 0703-48 87 09
carina.forsman@fou.sormland.se