Utvärdering av äldres hälsa i tredje åldern

Det har varit ett samverkansprojekt mellan Folkhälsocentrum och FoU i Sörmland. Inom projektet har workshops och uppföljningsmöten arrangerats i sex kommuner i nära samverkan med en mångfald av lokala aktörer. Utifrån hörnpelarna för ett gott åldrande identifiera utvecklingsområden för hälsofrämjande arbete bland äldre. Satsningen har pågått pågår mellan 2010-2012.

Mål 2013 är att slutföra utvärdering av projektet Äldres hälsa i tredje åldern.

 

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09