Otago exercise programme

Utbildning i Otago Exercise Programme (OEP)

Läste du artikeln om Tyra, 87 år i majnumret av Min Hälsa? (s 18-19) Hon har tränat enligt ett träningsprogram som heter Otago. Nu har du som i ditt arbete träffar personer med fallrisk, möjlighet att skaffa dig kunskap om hur rätt träning kan minska fall och fallrelaterade skador.

Marina Arkkukangas berättar om sin forskning 

Se filmen där Tyra berättar om programmet


Otago exercise programme

Otago exercise programme (OEP), presenterat av forskare i Nya Zeeland är ett evidensbaserat hemträningsprogram för äldre med inriktning på styrka, balans och uthållighet. Otago grundar sig på individuellt anpassad träning för äldre över 65 år och kräver mycket lite utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Nedsatt styrka och balans är två starkt bidragande faktorer till de flesta av de fall som uppstår hos äldre och det har visat sig att programmet kan minska antalet fallolyckor och mortalitet för personer över 80 år.

Otago

Innehåll  
Tanken med träningen är att den ska vara strukturerad, programmet innehåller fem olika övningar för benstyrka, där fyra olika svårighetsgrader finns att välja mellan. Balansen tränas genom 12 dynamiska övningar i fyra olika svårighetsgrader. Övningarna i programmet ska utföras två till tre gånger i veckan och beräknas ta 30 minuter att utföra. Övningarna kan alltid individualiseras och stegras och ska utföras med måttlig intensitet. Under de i övrigt träningsfria dagarna uppmanas till promenader, minst två gånger i veckan. Programmet instrueras och följs upp genom hembesök och telefonsamtal av sjukgymnast eller annan vårdpersonal handledd av sjukgymnast.

Specifik, beprövad och säker träning är viktiga aspekter att ta hänsyn till framför allt i det pågående arbete för att minska antal fall och fallskador hos den äldre befolkningen i Sverige. OEP har börjat användas i Sverige framför allt i Västerbotten och Skåne regionen.

Läs mer:

Marina Arkkukangas avhandling om Otago programmet

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/04/Otago-styrka-och-balans.pdf

http://www.fysioterapeuterna.se/Global/Sektioner/%C3%84ldresh%C3%A4lsa/OTAGOprogrammet.pdf

 

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Marina Arkkukangas
Forskningsledare
070-6468868