Aktiviteter och konferenser

Aktiviteter och konferenser

Utbildningar av administratörer till BPSD-registret arrangeras av länets certifierade utbildare.

De kommuner som saknar egna utbildare kan anlita någon av dessa för utbildningar av hela team i sin kommun. När enheten redan är ansluten kan nya administratörer delta i måna av plats på utbildning som utbildarna arrangerar i sin kommun.

Läs mer om Överenskommelse mellan kommunerna i Sörmland för utbildning i BPSD registret

Uppföljning av personer med demenssjukdom på särskilt boende

SveDem

Som ett led i att kvalitetssäkra vård och omsorg enligt kriterierna i Länsgemensamma programmet för personer med demenssjukdom ingår att systematiskt göra uppföljningar i särskilt boende. Ett enkelt sätt att få struktur på uppföljningen är att följa det koncept som finns i SveDem. Uppföljningen innehåller samma indikatorer som också finns i det Länsgemensamma programmet och som har beslutats av den gemensamman nämnden att gälla för hela länet.