Barn och unga

Barn och unga som är placerade i familjehem och i hem för vård och boende (HVB). 

På gång - Rapport
Barn som närstående till patienter i palliativ vård

Den 9 april var Landstingets utvärderingsdag ” Barnen först”. Forskningsledare Ulla Beijer och statistikern Hans Eriksson från FoU i Sörmland och Docent Margareta Asp från Mälardalens högskola presenterade de första resultaten från utvärderingen och forskningen av pilotprojektet Barn som närstående till patienter i palliativ vård”.

Närvarande var bland annat personal från de fyra palliativa enheter som medverkat i pilotprojektet, två enheter som utarbetat lokala handlingsplaner och två kontrollenheter, samt chefer på olika nivåer inom Landstinget och representant från Socialstyrelsen.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan FoU i Sörmland och Mälardalens högskola. Resultat visar till exempel att de två enheter som fått information om barn som anhöriga och utarbetat handlingsplaner i högre grad än kontrollenheterna ökat hade sin medvetenhet om att de träffar barn i sin yrkesroll. Barn som anhöriga hade blivit mer sedda. Resultatet pekar på att information om barn som anhöriga och arbetet med handlingsplaner inom en avdelning sannolikt gör skillnad för barn till patienter i palliativ vård. En rapport om hela utvärderingen kommer under hösten.  

kompetensutveckling av den sociala barn- och ungdomsvården 

Som ett led i den statliga satsningen för stabilitet och kompetensutveckling av den sociala barn- och ungdomsvården har FoU inom Sörmlands Län på uppdrag av åtta kommuner i Sörmland genomfört en pilotstudie under perioden november 2014 till mars 2015

Läs mer om studien och resultatet

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Vill du veta mer?

Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39
Rosie Ansved
Har slutat