Aktiviteter och utbildningar

Introduktiondsprogram för stabilitet och kompetensutveckling i Sörmland, 2 år

Programmet består av två delar:

  1. Introduktionsutbildning 
  2. Yrkeshandledning

1. Introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare - Fullt

Nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar som socionomutbildningen inte kan förbereda dem fullt ut för. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda strukturerad introduktion för att uppnå stabilitet och kompetens i verksamheten!

MålgruppNyanställda socialsekreterare, som arbetar med myndighetsutövning, med ansvar för utredning och uppföljning för barn och ungdomar inom socialtjänsten.

Plats: Elite Hotell/Stadshotellet, Hamngatan, Eskilstuna
Totalt antal träffar: 4 x två heldagar 
Start: 6-7 mars 2018
Tid: kl 9-16.30 
Kontaktperson: linda.hedqvist@fou.sormland.se

Inbjudan (pdf)
Schema för introduktionsutbildningen (pdf)

2. Yrkeshandledning för socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning

Efter avslutad introduktionsutbildning erbjuds yrkeshandledning. Den ska underlätta för nya socialsekreterare att hitta en trygg yrkesidentitet. Ett av syftena är att skapa förståelse för de första årens möjligheter och svårigheter i yrket och att i ett gruppsammanhang dela erfarenheter med kollegor från andra arbetsenheter och kommuner.

Målgrupp: Socialsekreterare som gått länsgemensam introduktionsutbildning 2016/2017
Plats
: FoUiS, Drottninggatan 16 B Eskilstuna (hörnet Drottninggatan/Smedjegatan)
Totalt antal träffar: 8 tillfällen à 2,5 h.
Start: 18 januari 2018
Tid: Grupp 1: 9.30-12, Grupp 2: 13.30-16.00 
Kontaktperson: cecilia.moore@fou.sormland.se (den 8-17/1 info@fou.sormland.se

Inbjudan (pdf)


SIP-utbildningar

Flera tillfällen hösten o vintern 2017 

>>Läs mer uppdaterad info och ladda ned inbjudningar här

SIP-ett verktyg för samverkan_vuxna (pdf-häfte)

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Rosie Ansved
Har slutat
Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39
Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45