Genomförda aktiviteter 2017


Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården

-  Länsgemensam yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare 

Introduktionsprogrammet syftar till att ge den nyanställde en grund av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning inom verksamhetsområdet. Introduktionen riktar sig till nyanställda socialsekreterare, som arbetar med myndighetsutövning, med ansvar för utredning och uppföljning för barn och ungdomar inom socialtjänsten.

Plats: Odd Fellow, Nygatan 30, Eskilstuna >>karta
Datum: 28-29/3, 8-9/5, 28-29/8, 11-12/10
Tid: 9.00-16.30
Kontaktperson och handledare: Rosie Ansved

Inbjudan såg ut så här (pdf)

Schema för yrkesintroduktionen (pdf)


Kurs i LVU – lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga

Kursen vänder sig i första hand till dig som är socialsekreterare, chef eller kommunjurist och i ditt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga.

Föreläsare är Ylva Lindblom och Emilia Danielsson, förbundsjurister, Sveriges Kommuner och Landsting.
Tid: 30-31 maj klockan 9-16 
Plats: Trosa Kvarn, Östra Långgatan 87, Trosa >>Länk

Inbjudan såg ut så här (pdf)

OBS: Platserna är tyvärr slut


Ett hem att växa i – Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem

Utbildning för dig som är familjehemssekreterare i Sörmlands kommuner och ska utbilda jour- och familjehem. I mån av plats tar vi emot anmälningar även från andra kommuner.   

Tid, utbildningen omfattar tre heldagar:
• Torsdagen den 1 juni kl. 9-16:30
• Fredagen den 2 juni kl. 8:30-16:30 
• Tisdagen den 13 juni kl. 9-16:30
Plats: Odd Fellow-huset, Nygatan 30, Eskilstuna >>Länk

Inbjudan såg ut så här (pdf)

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014