2015

Genomförda aktiviteter inom området barn och unga under 2015

Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården 

Yrkeshandledning ska ge nya socialsekreterare och behandlande personal en bra start i att hitta en yrkesidentitet. Ett syfte är att skapa förståelse för de första årens möjligheter och svårigheter i yrket och att i ett gruppsammanhang dela erfarenheter med kollegor från andra arbetsenheter/kommuner. 

Antal handledningsgrupper och deltagare: 2 grupper om vardera 6-8 deltagare som ska pågå december 2014- mars 2015. 
Plats: En grupp kommer att träffas i Nyköping mer detaljer kring orter och lokaler meddelas efter anmälan.
Totalt antal träffar: 5 om vardera 2,5 tim. 
Tid: Onsdag den 3 december kl 13.30 

Kontaktperson och yrkeshandledare
Rosie Ansved, FoU i Sörmland, socionom och familjeterapeut med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område och inom ideell organisation. 
Tel: 070 -718 88 48
E-post: rosie.ansved@fou.sormland.se 

Läs mer
Utvärdering av handledningen


YRKESHANDLEDNING - Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården

IMG 8364 Webb 

Tid: Tisdagen den 1 september 2015 kl 13.30 -16.00
Plats: Eskilstuna
Målgrupp: Målgruppen var nya socialsekreterare, med ansvar för utredning och uppföljning, och behandlande personal för barn och unga. Idealdeltagern hade 6 månader - två år i yrket, och hade hunnit få viss introduktion på arbetsplatsen. 

Gruppen bestod av 7 deltagare som träffas åtta eftermiddagar under hösten och vintern  2015-2016.

Inbjudan såg ut så här (pdf)

Det här var en pilot, den 26 april startar en introduktionsutbildning för stabilitet och kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, som sedan kommer att följas av en fortsättning med yrkeshandledning. Läs mer här


Diskussion och planering av utbildningsinsatser för handläggare som saknar socionomutbildning INOM DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Inbjudan gäller
Socialchefer och IFO-chefer i Sörmland
Plats: Lokal meddelas senare
När: torsdagen den 27 augusti  2015
kl. 13:30-15:30

Under våren 2015 har FoU i Sörmland haft i uppdrag att samordna arbetet kring en eventuell uppdragsutbildning för de personer som saknar behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård; enl SOSFS 2014:7.

Inbjudan (pdf)


Föreläsning om ensamkommande barns och ungdomars psykiska (o)hälsa

- problematik - förståelse - Förhållningssätt

Tid: Torsdagen den 11 juni 2015 kl 13.00 -16.00
Plats: Safiren Katrineholm >> karta
Målgrupp: Främst kommuner och landsting i västra länsdelen 

Tre forskningscirklar kommer att startas i Sörmlands län, en i varje länsdel (södra, västra, norra). Max 10 deltagare i varje forskningscirkel. Vid fler än 30 anmälningar fördelas platserna med hänsyn till kommunernas befolkningsunderlag.

INBJUDAN GÄLDE
Dig som i ditt arbete i kommun eller landsting kommer i kontakt med ensamkommande barn och ungdomar. Du kan vara anställd inom skola, förskola, socialtjänst eller landstingets hälso- och sjukvårdsorganisation.

Så här såg inbjudan ut (pdf)


Föreläsning om ensamkommande barns och ungdomars psykiska (o)hälsa

 - problematik - förståelse - Förhållningssätt

Tid: Fredagen den 18 september 2015 kl 13.00 -16.00
Plats: Sunlight i Nyköping >> karta 
Målgrupp: Främst kommuner och landsting i södra länsdelen  

Så här såg inbjudan ut (pdf)

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014