Den Sociala barn- och ungdomsvården

En stor del av de barn som placeras i familjehem och på HVB har sämre hälsa än andra barn. Många av barnen har exempelvis brister i sitt vaccinations-skydd och har inte deltagit i samma utsträckning som andra barn vid de kontroller som erbjuds inom barnhälsovård och skolhälsovård

För att upptäcka aktuella och tidigare försummande hälso- och sjukvårdsbehov som barnet kan ha, ska barn i den sociala barn- och ungdomsvården läkarundersökas och få tandhälsan bedömd i samband med placering.  

Nya länsgemensamma överenskommelser och samverkansrutiner

Den 1 januari 2014 börjar två länsgemensamma överenskommelser och samverkansrutiner att gälla: Läkarundersökning i samband med att barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) samt Bedömning av tandhälsa i samband med att barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) 

Överenskommelserna och samverkansrutinerna bygger på Socialstyrelsens anvisningar i Barns behov i centrum (BBIC) det system för utredning, uppföljning och planering av den sociala barn- och ungdomsvården som samtliga kommuner i Sörmland använder sig av.

Här kan du ladda ner dokumenten:

Läkarundersökning i samband att barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB)

Bedömning av tandhälsa i samband att barn placeras i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB)

Socialstyrelsens anvisningar läkarundersökning BBIC

NYHETSBREV

>>Nyhetsbrev 2014

>>Systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Vill du veta mer? 

Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39
Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45