Nätverk för unga

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och /eller är psykiskt sjuka. Maskrosbarn erbjuder exemkpelvis läger, stödgrupper och andra roliga aktiviteter för ungdomar. De erbjuder också föreläsningar och annat matnyttigt för vuxna.

Gå in på: www.maskrosbarn.org

Unganhörig.se

Unganhörig är en webbplats med information och stöd för unga anhöriga till demenssjuka. På hemsidan berättar unga om hur det är att leva med en dement anhörig. Du kan också hitta information om demens och vilket stöd du som anhörig kan få. På udnersidan Stöd & Hjälp finns flera bra länkar och kontaktuppgifter.

Gå in på: www.unganhörig.se 

NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.

NKA är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På deras hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du kan vara med i lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra. En del på sidan är intressant för barn och unga med en anhörig som har en sjukdom, som missbrukar eller som oväntat eller hastigt har dött.

Gå in på: http://anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/for-barn-ungdomar/

 

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014