Förslag på Introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i Sörmland

I SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, ”Stärkt skydd för barn och unga”, som antogs i juli 2015, beskrivs ett 40-tal punkter som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att den sociala barn- och ungdomsvården ska klara sitt uppdrag. En av delarna i handlingsplanen behandlar utbildning och yrkesintroduktion.

I Sörmland är arbetet med handlingsplanen i gång med bland annat ett förslag på länsgemensamt Introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården. Introduktionsprogrammen syftar till att samordna resurserna i länet och säkerställa en god introduktion i yrket i syfte att skapa stabilitet inom barn- och ungdomsvården i Sörmland.

Den 15 december blev det klart att alla kommuner i Sörmland vill delta i introduktionsprogrammet.

Introduktionsprogrammet består av tre delar: Grundutbildning, Yrkeshandledning och Mentorskap. Grundutbildningen, som beräknas starta 2 ggr/år sträcker sig under ett års tid och kan ta emot ca 25-30 personer/utbildningstillfälle.  Utbildningen är processinriktad, deltagarna får utifrån teoretisk kunskap, praktiska övningar och reflektioner, lära sig yrkestillämpning.

Yrkeshandledning – som påbörjades som en pilot under 2014/15 är nu inne på sin fjärde grupp.  Yrkeshandledning riktar sig till de handläggare som har arbetat i yrket i cirka ett år. Syftet är att ge tillfälle till reflektion i grupp för att utveckla yrkesrollen och därigenom rustas för att bättre hantera yrkets utmaningar.  Utvärderingen av piloten finns att läsa här

Mentorskap tillsätts från respektive kommun och syftar till att fungera som ett vardagsstöd för den nyanställde.

För mer information om Introduktionsprogrammet, kontakta rosie.ansved@fou.sormland.se

 

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat