Fler barn ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till placering

Under 2018 har Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) särskilt fokus på barn och unga. Ett mål är att följa hur många av de barn som placeras för vård utanför det egna hemmet som genomgår en hälsoundersökning.

Ungdom 180223 63677921

FoU i Sörmland kommer i samverkan med kommunerna kartlägga antalet barn och unga som placeras i vård utanför det egna hemmet och hur många av dem som genomgår en undersökning av fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa. 

Ny lag om hälsoundersökning av barn och unga

Den 15 april 2017 trädde lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet ikraft. Den säger att landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska erbjuda hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

Samtidigt infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att socialnämnden vid behov ska underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person (18–20 år) i anslutning till placering, ska erbjudas en hälsoundersökning.

Samverkan för att fånga upp vårdbehov

Bakgrunden till de nya bestämmelserna och att NSV vill följa arbetet med hälsoundersökningarna är att barn som placeras utanför det egna hemmet, som grupp betraktat, har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De nås heller inte av erbjudanden om förebyggande hälsovård i samma omfattning som andra barn. En god samverkan mellan landstinget och kommunerna kring hälsoundersökningar kan fånga upp försummade hälso- och sjukvårdsbehov samt tandvårdsbehov som dessa barn kan ha.

Arbetsstart

Inom kort kommer en enkät för det första halvåret av 2018 att mejlas ut till kommunerna, så att man i god till ser vilka uppgifter som efterfrågas innan dessa ska rapporteras in under juli.

Länk till landstingets och kommunernas samverkansrutin om hälsoundersökningar. 

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014