Nya behörighetskrav för socialsekreterare - informationsmöte

Den 14:e januari 2016 genomfördes ett informationsmöte för alla socialsekreterare och arbetsledare som omfattas av de nya kompetenskraven från Socialstyrelsen, enligt SOSFS 2014:7. Inventeringen från Sörmland redovisades av Rosie Ansved, projektledare på FoU i Sörmland. Närvarande var även representanter från Mälardalens Högskolan för att svara på publikens frågor.

Det var stor uppslutning av socialsekreterare. Många av dem var oroade, eftersom de inte visste hur det skulle bli för dem efter den 30 juni 2019. De hade föreställningen att ansvaret för en eventuell kompletteringsutbildning ligger på FoU. Missförståndet reddes ut och syftet, att FoU:s roll var att inventera läget av obehöriga i Sörmland och att initiera samtal med MDH om möjligheter att skräddarsy utbildning för Sörmlands kommuner, förklarades. 

Flera adekvata frågor ställdes även av publiken, exempelvis; Hur blir det för oss?  Har vi något jobb kvar efter 2019? Vem beslutar vad i frågan om kompletteringsutbildning? Vad har FoU för roll i frågan och vad har kommunerna för roll? 

Av naturliga skäl kunde inte alla frågor från publiken besvaras av oss som var där, då det saknades beslutsfattare på plats.  

FoU i Sörmland har nu presenterat resultatet av inventeringen för förvaltningsledningen i varje kommun, som snarast måste fatta beslut, varje kommun för sig eller i samverkan med varandra, om hur det ska bli för de medarbetare som behöver komplettera sin behörighet enligt de nya kraven. De behöver även kommunicera detta med sina anställda. Viktiga frågor för alla som berörs av behörighetskraven får därmed fortsätta att diskuteras och debatteras på hemmaplan, i varje kommun. 

MDH har goda möjligheter att erbjuda skräddarsydda utbildningar för personal inom socialtjänsten, som behöver komplettera sin behörighet. Någon förfrågan har dock inte kommit in från någon kommun än.

Här kan du se Presentationen från mötet

Presentation från mötet

Vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat