Länsgemensam Yrkesintroduktion för nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland

Nu är introduktionsutbildningen i gång i Sörmland!

Den 26 april startade den länsgemensamma introduktionen för nyutexaminerade socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården.

Yrkesintroduktion_föreläsning
Föreläsare, Gabriel Billing, enhetschef, Socialtjänsten i Nyköping

Vid de första två utbildningsdagarna på Munktellarenan deltog 24 personer från olika kommuner. De fick lyssna till föreläsare, arbeta själva och reflektera runt olika teman; att arbeta i en politikerstyrd organisation, socialtjänstens uppdrag och ansvar samt barns rättigheter och barns delaktighet. 

Yrkesintroduktion_Grupparbete

Under åtta heldagar fördelat under året ska deltagarna träffas och få en strukturerad introduktion i yrket. I utbildningen varvas föreläsningar med reflektioner, övningar och egna arbeten.

Utbildningens delområden:

  • Socialtjänstens uppdrag och ansvar,
  • Barnavårdsutredningar,
  • Samverkan och Kvalitetsuppföljning.

Utbildningen kommer att genomföras två gånger om året. Se Schema (pdf)  

Föreläsarna är samtliga verksamma inom kommuner och landstinget i Sörmland och har med glädje och stor entusiasm åtagit sig uppgiften att förmedla kunskap inom sina områden. Att få förmedla kompetens, engagemang och stolthet över det sociala arbetet är en av flera viktiga uppgifter för att trivas med sitt uppdrag som socialsekreterare.

Du kan kontakta, Rosie Ansved, kursledare och koordinatorn för Yrkesintroduktionen, om du har frågor om Yrkesintroduktionen i Sörmland. (Se högerspalten.)

Mail: rosie.ansved@fou.sormland.se eller på mobil: 070-718 88 48.

Publicerat juni 2016


Ett grundläggande problem för kompetensförsörjningen är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som inte tillräckligt kan förbereda blivande socialsekreterare för de kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i arbetet.

Mot den bakgrunden har Sörmlands län, genom Länsstyrgruppen, tagit ett strategiskt beslut för att möta behoven.  Den 26 april startar en länsgemensam Introduktionsutbildning för nyutexaminerade socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården.  Under åtta heldagar fördelat på drygt ett halvår ska en grupp på 23 personer, från kommunerna i Sörmland, genomgå yrkesintroduktion.  Föreläsningar varvas med reflektioner, övningar och egna arbetsuppgifter.

Utbildningen kommer att genomföras två gånger om året. Se Schema (pdf)  

Föreläsare till utbildningen är samtliga verksamma inom kommuner och landstinget i Sörmland och har med glädje och stor entusiasm åtagit sig uppgiften att förmedla kunskap inom sitt område.
Att få förmedla kompetens, engagemang och stolthet över det sociala arbetet är en av flera viktiga uppgifter för att socialsekreterare ska stanna och trivas med sitt uppdrag.

Du kan kontakta, Rosie Ansved, kursledare och koordinatorn för Yrkesintroduktionen, om du har frågor om Yrkesintroduktionen i Sörmland. (Se högerspalten.)

Mail: rosie.ansved@fou.sormland.se eller på mobil: 070-718 88 48.

Publicerat 2015

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat