Nya Behörighetskrav för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården

Nya krav på behörighet ställs socialsekreterare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.  Kraven finns presenterade i Socialstyrelsens författarsamling SOSFS 2014:7, ”Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård”.

I korthet innebär det att den som inte avlagt socionomexamen, utan har annan högskoleutbildning behöver komplettera områden som innefattar:

 -         socialt arbete motsvarande minst 90 högskolepoäng

-          juridik motsvarande minst 30 hp

-          psykologi motsvarande minst 30 hp

-          samhällskunskap motsvarande minst 15 hp

En inventering har genomförts under våren 2015 i Sörmlands län för att ta reda på hur många som omfattas av det nya kravet på kompletteringsutbildning. Resultatet visar att Sörmland har 47 personer med varierande utbildningsbakgrund som i dagsläget arbetar med myndighetsutövning i barn- och ungdomsvården och som saknar behörighet enl SOSFS 2914:7.

Vid tre tillfällen har IFO-chefer från kommunernas socialtjänst träffats med anledning av den aktuella frågan. Vid ett av tillfällen var representanter inbjudna från Mälardalens Högskola för att svara på frågor om eventuell uppdragsutbildning. Inventeringen har redovisats för respektive kommun och diskussionerna är i full gång kring vad som kan göras länsövergripande och/eller varje kommun för sig.

Den 14:e januari 2016 kommer ett informationsmöte att anordnas för den grupp av socialsekreterare och arbetsledare som berörs av de nya kompetenskraven. 

Inbjudan kommer separat till respektive chef för vidarebefordran till berörd personal.

Vid frågor, kontakta rosie.ansved@fou.sormland.se

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat