EBP-Evidensbaserad praktik

FoUiS stödjer det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP i syfte att vård och omsorg ska vara till nytta och att befintliga resurser ska användas effektivt. EBP innebär en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga kunskap, professionellas erfarenhet och förmågor samt den enskilde brukarens/patientens önskemål, värderingar och situation.  

 EBP Cirklar Med Text

Notera datumet för nästa EBP-konferens

Se undermenyn

Film om evidensbaserad praktik

SKL har tillsammans med socialdepartementet och SoS tagit fram en film om evidensbaserad praktik i vård och omsorg.

Klicka här för att se filmen

Exempel på EBP-arbete

Tillbaka till EBP-startsidan

Vill du veta mer?

Õie Umb-Carlsson
Forskningsledare
016-541 40 34