Brukar-/patientinflytande

Begreppen brukarinflytande, medverkan och delaktighet används när man avser att brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör deras egna insatser eller när brukare kan påverka utformningen och styrningen av de verksamheter som ger insatserna. Det handlar helt enkelt om hur de personer som får insatserna ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för hans eller hennes eget liv och vardag.

Uttrycken brukarmedverkan eller delaktighet anger att de personer som får insatserna på något sätt medverkar och är delaktiga i en process, oavsett vad denna delaktighet leder till. Uttrycket brukarinflytande förutsätter att brukarnas delaktighet på något sätt påverkar processen.

I alla prioriterade områden som FoUiS arbetar med är brukar-/patientperspektivet centralt. En handlingsplan för arbetet med brukarmedverkan i Sörmland är framtagen och aktiviteter genomförs regelbundet. Exempel på aktiviteter är:

  • Inspirationsdagar/temadagar
  • Verksamhetsanpassade informationstillfällen och stöd
  • Utbildning för vägledare i delaktighetsmodellen
  • Träffar för erfarenhetsutbyte

Vill du veta mer om FouiS arbete med brukarinflytande är du välkommen att kontakta Õie eller Liv (se högermarginalen)

Här kan du ladda ner rapporten om brukarcirkeln

Plan för arbete med brukarmedverkan

Informationskanaler mellan brukare och politiker

Ny delrapport!

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser 2015:1

Vill du veta mer?

Õie Umb-Carlsson
Forskningsledare
016-541 40 34
Liv Mannberg
Utvecklingsledare
016-5414037