Liv och Hälsa unga

Tillsammans med representanter från Habilitering och Hjälpmedel, Mälardalens högskola och Länsförbundet FUB kommer FoUiS att under året delta i en referensgrupp gällande Liv och hälsa unga. Gruppben bildades till stöd för Folkhälsocentrum i arbetet med att kartlägga hälsoläget hos barn och unga med utvecklingsstörning.  Arbetet sker i dialog med Folkhälsoinstitutet.

Tillbaka till EBP-startsidan

Õie Umb-Carlsson
Forskningsledare
016-541 40 34