Aktiviteter och utbildningar

FINAL - Trygg, säker & effektiv utskrivning - Förändra Radikalt

Nu är det dags för final! 

Åtta tvärprofessionella team har under året arbetat med införandet av de nya riktlinjerna för trygg och säker utskrivning. Teamen, som består av representanter från slutenvård, primärvård och kommunal omsorg, har sen april arbetat med att ta fram nya lösningar och arbetssätt från ett personcentrerat perspektiv. Med stöd av tjänstedesign har de undersökt utskrivningsprocessen och tagit fram lösningar utifrån patienternas behov.

Datum: den 22 november 2017
Tid: 9-16.30 respektive 13-16.30
Plats: Elite hotell i Eskilstuna >>karta

Inbjudan för projektdeltagare - heldag (PDF)
Sista anmälningsdatum är passerat

Inbjudan för besökare - eftermiddag (PDF) 
Sista anmälningsdatum är passerat

Om projektet

Vill du få stöd i ert arbete med de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning i tvärprofessionella team? Möjligheten att få stöd i arbetet med att införa nya riktlinjer för trygg och effektiv utskrivning ingår i det följe- och interventionsforskningsprojekt som Länsstrygruppen finansierar i samband med införandet av riktlinjerna. Se inbjudan till deltagande. Det är av stor vikt att teamen som anmäls har förankring på ledningsnivå samt har deltagare från både landstinget och kommunerna. Vi tänker oss 3-4 team från varje länsdel, kopplat till länssjukhusen. Arbetet fokuseras på de utmaningar som verksamheterna möter idag samt undersöker även eventuella påverkan på riktlinjerna som sådana.

>>Inbjudan för att vara med med information (PDF)

/Katarina Wetter Edman  


 Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklar vi tillsammans en eller flera av era utmaningar. Oxelösunds kommun och FoU i Sörmland bjuder in kommuner och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

  • Inledande träff – v. 12-13 2017
  • Workshop 1 - 19 april 2017
  • Workshop 2 - v. 22-24 2017
  • Workshop 3 - 23 augus􀆟 2017
  • Workshop 4 - v. 41-43 2017
  • Workshop 5 – 6 december 2017 
  • FINAL den 6 december  Ladda ned inbjudan till den 6 december

Kontaktperson 
Susanna Shaibu, processledare 
0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se 


 

 

EBP4 Webb

Se vår film om KINVO!

Kinvo_knapp

vill du veta mer?

Katarina Wetter Edman
Forskningsledare/Flexitforskare
076-94 96 364