Genomförda aktiviteter

Trygg och effektiv utskrivning - Final

Closeup Work 3233

Den 22 november avslutades Trygg och effektiv utskrivning, med en final på Elite hotell i Eskilstuna. På förmiddagen var det workshop för alla deltagare, som fick chans att förbereda sig inför eftermiddagen. Efter lunch kom de som var intresserade av projektet. De fick se alla teams utställninar och lyssna på flera intressanta föreläsningar, samt en paneldiskussion.

>>Mer om finalen

Se gärna vår film där några av detagarma berättar om hur de har upplevt projektet.


 

Den 26 april var första workshopen i Trygg & Effektiv utskrivning - Förändra radikalt. Där ska tvärprofessionella team få stöd i sitt arbete med de nya riktlinjerna. Se gärna vår film om projektet och dagen!


Förändra Radikalt

FINAL - Trygg, säker & effektiv utskrivning - Förändra Radikalt

Nu är det dags för final! 

Åtta tvärprofessionella team har under året arbetat med införandet av de nya riktlinjerna för trygg och säker utskrivning. Teamen, som består av representanter från slutenvård, primärvård och kommunal omsorg, har sen april arbetat med att ta fram nya lösningar och arbetssätt från ett personcentrerat perspektiv. Med stöd av tjänstedesign har de undersökt utskrivningsprocessen och tagit fram lösningar utifrån patienternas behov.

Datum: den 22 november 2017
Tid: 9-16.30 respektive 13-16.30 
Plats: Elite hotell i Eskilstuna >>karta

Inbjudan för projektdeltagare - heldag (PDF)
Sista anmälningsdatum är passerat

Inbjudan för besökare - eftermiddag (PDF) 
Sista anmälningsdatum är passerat

Om projektet

Vill du få stöd i ert arbete med de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning i tvärprofessionella team? Möjligheten att få stöd i arbetet med att införa nya riktlinjer för trygg och effektiv utskrivning ingår i det följe- och interventionsforskningsprojekt som Länsstrygruppen finansierar i samband med införandet av riktlinjerna. Se inbjudan till deltagande. Det är av stor vikt att teamen som anmäls har förankring på ledningsnivå samt har deltagare från både landstinget och kommunerna. Vi tänker oss 3-4 team från varje länsdel, kopplat till länssjukhusen. Arbetet fokuseras på de utmaningar som verksamheterna möter idag samt undersöker även eventuella påverkan på riktlinjerna som sådana.

>>Inbjudan för att vara med med information (PDF)

/Katarina Wetter Edman  


Förändra Radikalt - och få extra skjuts i ert utvecklingsarbete!

Med hjälp av en designprocess, som utgår från brukarens perspektiv, tacklar vi tillsammans en eller flera av era utmaningar. Oxelösunds kommun och FoU i Sörmland bjuder in kommuner och Landstinget i Sörmland till en gemensam utvecklingsprocess.

Den 19 april var första workshopen för Förändra radikalt, en tjänstedesignmodell med användaren i fokus. Det är ett samarbete mellan FoU i Sörmland, Oxelösunds kommun och Landstinget Sörmland.  Se gärna vår film om projektet och workshopen! 

 

Finalen
Den 6 december genomfördes finalen projektet Förändra radikalt i Sörmland. Dagen inleddes med en workshop för alla deltagare, där de fick presentera sina projekt för varandra och förbereda sina utställningar inför eftermiddagen. Efter lunch bjöds det på föreläsningar inom ämnet, samt mingel med intresserade gäster runt teamens utställningar.

Kontaktperson 
Susanna Shaibu, processledare 
0155-38114
susanna.johansson.shaibu@oxelosund.se 

 


Final av utbildningen i Innovationsledning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar och verksamheterna behöver innovationskompetens för att finna nya lösningar och arbetssätt som möter dessa behov. Under ett år har en utbildning i innovationsledning genomförts av Mälardalens högskola. Den 16 februari presenterades vad som har gjorts och lärdomar som dragits.

Datum: 16 februari 2017 kl. 13-16
Plats: Studion, bottenplan, Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna >> karta 
Målgrupp: Chefer, utvecklingsledare/strateger, kvalitetsansvariga och politiker. 
Anmälan: Senast den 13 februari, via >>anmälningsformulär på fou.sormland.se

Inbjudan med program (pdf)


Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS) - Pågår

Andelen äldre i befolkningen lever allt längre och den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation. Både individ och samhälle har mycket att vinna på att vi är aktiva högt upp i åldern. Därför startades pilotprojektet Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS).

 

IMG 0954

Frågeställningen för projektet är ”Hur kan digitala hjälpmedel bidra till ökad fysisk aktivitet ?”

Syftet är att inspirera till rörelse och aktivitet med stöd av digitala lösningar i form av aktivitetsarmband. I projektet får seniorer låna och testa ett aktivitetsarmband under två månader.

I första gruppen har 13 seniorer deltagit, ålder 69-80 år. De har deltagit i uppföljningsmöten varannan vecka. Efter 6 veckor uppger de flesta att aktivitetsarmbandet stimulerar dem till ökad fysisk aktivitet.

Seniorerna kan så småningom bli ambassadörer, för att sprida kunskap till andra seniorer om vad aktivitetsarmbandet kan bidra med i hälsoförebyggande syfte.  FoU i Sörmland genomför pilotprojektet i samarbete med Eskilstuna kommun, SPF, KPR och Kairos Future.

En inspirationsföreläsning,"Sitt inte stilla då ökar risken att trilla" genomfördes den 26 oktober på Odd Fellows i Eskilstuna.

Det var en föreläsning med tips och idéer på hur man kan komma igång med att vara mer aktiv i sin vardag. Genom att stärka både kropp och självförtroende möjliggör man även att risken för fall och fallskador minskar >>Inbjudan såg ut så här(pdf)


Utbildning i Innovationsledning har startat

Innovationsledning 8368

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, med krav på kundorientering, effektivisering och samverkan, samtidigt som stora pensionsavgångar sker. Verksamheterna behöver innovationskompetens för att finna nya lösningar och arbetssätt som möter dessa behov.

Kick off

Torsdagen den 17 mars startade utbildningen som kommer att fortsätta med sammanlagt 10 tillfällen fram till avslutningen den 16 februari 2017.

Ovning 8389

Det bjöds på information om innovationsprogrammet på MDH, presentationer av några av arrangörerna (MDH, Vinnova, FoUiS, SKL och Regionförbundet Sörmland), introduktion av utbildningen och några passande uppstartsövningar.

Utbildningen sker på Innovationsgym, på Mälardalens högskola, i Eskilstuna. Deltagare är chefer, utvecklingsledare/strateger, kvalitetsansvariga och politiker.

Inbjudan såg ut så här (pdf)


VictoryaHome 

De sista Girafferna till projektet VictoryaHome har nu levererats. Därmed går projektet in i en ny fas där vi nu har samtliga testbrukare igång.

Några brukare har all ingående teknik i hemmet och ska ha det i sex månader. Testerna innefattar praktisk användning samt dokumentation med hjälp av en standardiserad dagbok samt besök av följeforskare. Syftet är att mäta interaktion mellan brukare och anhöriga samt hemtjänstpersonal. Efter dessa sex månader går de in i en uppföljningsperiod då de enbart för dagbok.

Victoryahome Giraff In Home
Från filmen VictoryaHome 2014, som ligger här.

En kontrollgrupp börjar utan teknik i två månader och för då bara dagbok. Dessa kommer att få all teknik under maj-juni och ska sedan ha detta installerat i sex månader inklusive dokumentering.

För mer information se VictoryaHomes hemsida

Kontakt: Kjell Monéus