Trygg, säker och effektiv utskrivning - Förändra radikalt

Radikala förändringar är ett resultat av processer där man medvetet arbetar med att ifrågasätta och ändra sina perspektiv. Den gemensamma utvecklings- process vi bjuder in till handlar om att hitta nya sätt att arbeta med befintliga utmanignar. I november 2017 kommer ni ha nya insikter, verktyg och erfarenhet av nya metoder för att arbeta fram nya arbetssätt som stärker Trygg och Effek- tiv utskrivningsprocessen. Målet är även att ni skall ha testat någon lösning på problemet som kan implementeras och/eller utvecklas vidare.

Bakgrund

Sörmland är först ut i Sverige med att införa nya riktlinjer för en samordnad utskrivningsprocess som nationellt börjar gälla från januari 2018. Riktlinjer för Trygg och Effektiv utskrivning har beslutats i en länsgemensam överrenskommelse för införande i Sörmland under 2017. Införandet är redan påbörjat.

De nya riktlinjerna ställer krav på förändrade rutiner, arbetssätt och nya arbetsgrupper som berör många olika kompetenser och enheter inom både öppen och slutenvård.

Vi erbjuder här en möjlighet att aktivt arbeta i team med de utmaningar och möjligheter som de nya riktlinjerna innebär för verksamheterna. Syftet är även att etablera ett personcentrerat arbetsätt genom användandet av en brukarcentrerad tjänstedesignprocess.

Erbjudandet innebär att delta i en gemensam utvecklingsprocess utifrån den designprocess som använts inom Förändra Radikalt. Metoderna har testats med gott resultat inom olika verksamheter i Sörmlands kommuner och Landstinget.

EBP4 Webb

Se vår film om KINVO!

Kinvo_knapp

vill du veta mer?

Katarina Wetter Edman
Forskningsledare/Flexitforskare
076-94 96 364