eHälsa

Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Därför har Nationella IT-strategin bytt namn till Nationell eHälsa. Vi lämnar vårt tidigare tunga fokus på teknik, IT-lösningar och infrastruktur. Istället riktas strålkastarna mot nyttan för invånare och verksamheter. På så sätt understryker vi att eHälsobegreppet innefattar så mycket mer och ska vara till gagn för individen.

Hans In Ring

Läs mer om eHälsa på regeringens hemsida

Arbetet med Nationell eHälsa leds av Socialdepartementet i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Vårdföretagarnas samt Famna.

Som ett led att öka utveckling och införande av eHälsa har Socialdepartementet tagit fram ett program med punkter som skall genomföras under åren 2013 till 2018 och till detta kopplat stimulansmedel vilket i Sörmland har landat hos Länsstyrgruppen för närvård.

Läs om programmet här

Läs om eHälsa Sörmland här

Vision eHälsa

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.