Genomförda projekt

Teknik för äldre samt personer med funktionsnedsättning

FoU i Sörmland har sedan hösten 2009 drivit projektet ”Teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning” som ett länsgemensamt projekt i samverkan med länets nio kommuner och Landstinget Sörmland.

Bakgrunden till projektet var att FoU i Sörmland hade stort intresse av att följa, medverka och stödja den pågående utvecklingen som sker i Sverige i relation till befintlig teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning. Därigenom initierades projektet i länet för att prova och utvärdera ny teknik (Informations och kommunikationsteknik- IKT) tillsammans med brukare, verksamheter, och anhöriga i Sörmland. Projektet avslutades årsskiftet 2012/2013.

Tre delprojekt har ingått i projektet. Informations och kommunikationsteknik (IKT), Informationsplats på nätet samt innovationsbärande miljöer.

Delprojekt 1-IKT (avslutat)

Syftet med projektet har varit att pröva nya tekniska lösningar och utvärdera om de kan påverka delaktighet, självständighet, livskvalitet och trygghet hos äldre och vuxna med funktions-nedsättning. Ett andra syfte var att utvärdera om IKT underlättat personalens arbete. Ett tredje syfte var att undersöka på vilket sätt IKT varit till nytta i kommunikationen mellan anhöriga och brukare.

Efter projektavslut har i två av de tre kommuner (Nyköping och Katrineholm) som medverkat i projektet arbetet fortsatt sitt arbete med IKT.

Länk till rapport »

Delprojekt 2 Innovationsbärande miljöer (pågående)

FoU i Sörmland har sedan 2009 följt utvecklingen inom innovationsområdet via delprojektet innovationsbärande miljöer. Våren 2012 startades delprojektet upp praktiskt genom att Torshälla stads förvaltning provar att tillämpa arbetsmodellen KINVO inom Torshälla stads förvaltning. Projektet beräknas fortsätta under 2014 och paneras att utökas till fler verksamheter i Sörmland genom projektet Innovationslust.

Läs mer här »

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet (avslutat)

Delprojektet informationsplats på nätet har innefattat en kartläggning av vad äldre, vuxna med funktionsnedsättning och anhöriga i Sörmland har för behov och önskemål då det gäller information om vardagstekniska produkter som kan underlätta deras vardag. Delprojektet har även inventerat utbudet av webbsidor samt visningsmiljöer i länet gällande dessa produkter.

Länk till delrapport »

 

EBP4 Webb

Se vår film om KINVO!

Kinvo_knapp

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09