eHälsa Sörmland

Inom eHälsa Sörmland arbetar vi med regional utveckling och samverkan inom eHälsa, främst inom socialtjänsten. Vi arbetar för en ökad tillgänglighet av information och IT-stöd. Informationen ska vara åtkomlig för både personal och invånare på ett säkert sätt.

Ofta sker informationsutbyte via användning av någon form av IT-stöd. De IT-stöd som används och tas fram ska baseras på de strategier och riktlinjer som redan har utformats och stödja verksamheternas behov.

Information och IT-stöd ska kunna användas ifrån mobila enheter och behörigheten till dessa ska se via en kontrollerad roll- och behörighetsidentifikation.

Projektet ska också leda till att länet inhämtar information från nationella register, främst NPÖ och att införandet av digitala trygghetslarm påbörjas.

Vårt uppdrag kommer från Länsstyrgruppen för närvård. Varje huvudman får själv besluta om vem/vilka de vill skall delta.

Gruppen bestod av följande personer:

Kjell Monéus

FoU i Sörmland

Utvecklingsledare eHälsa

Monika Agnedal

Regionförbundet Sörmland

Samverkansstrateg

Elisabeth Lundh

Eskilstuna

MAS

Charlotte Nilsson

Eskilstuna

Utvecklare IT

Roger Jansson

Eskilstuna

IT-konsult

Kjell Monéus

Eskilstuna

IT-strateg

Ann-Britt Sundin

Flen

Mas

Jenny Blomberg

Flen

Projektledare

Terese Ljunggren

Flen

Systemförvaltare

Hans Haglund

Gnesta

IT-chef

Mona Jernberg

Gnesta

Systemförvaltare

Åsa Berggren

Katrineholm

Säkerhetsansvarig

Mats Fhinn

Katrineholm

Utredare/Projektledare

Lennart Persson

Landstinget

eHälsostrateg

Ann Billberg

Landstinget

Systemförvaltare

Inger Eklind

Landstinget

Närvårdskoordinator

Peter Palmebäck

Nyköping

IT-chef

Birgitta Harvyl

Nyköping

Administrativ chef

Frida Appelkvist

Oxelösund

IT-strateg

Karin Pettersson

Strängnäs

Projektledare

Örjan Svensson

Trosa

Systemförvaltare

Marita Andersson

Vingåker

Utredare

Peter Andersson

Vingåker

IT-samordnare