Välfärdsteknologi

Begreppet välfärdsteknologi används numera för teknologi som kan bidra till att stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till ett självständigare liv med ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället.

FoUiS har drivit ett projektet Teknik för äldre personer och personer med funktionsnedsättning mellan 2009-2012. IKT betyder Informations- och kommunikationsteknik och är den del av IT som handlar om kommunikation mellan människor bild/texttelefoni ex ippi, Joice och Giraff.

EU projekt VictoryaHome

Projektet VictoryaHome är ett EU-projekt mellan länderna Norge, Sverige, Nederländerna och Portugal för att stödja äldre i ordinärt boende att klara sig självständigt hemma med stöd av mobila IKT-lösningen Giraff. I projektet kommer nya funktioner att utvecklas tillsammans med brukare, anhöriga och personal. FoUiS ansvarar för Sveriges del i projektet och där medverkande kommuner i Sörmland är Trosa kommun och Eskilstuna kommun, Torshälla stadsdelsförvaltning.

Läs mer på VictoryaHomes hemsida

Läs mer på NRK

Se filmen VictoryaHome 2014 via vår YouTubekanal

Bild Fran Vh Filmen

 Architecture 5 Konceptbild Svenska Webb

Målet för 2014 är att projektet genomförs enligt planering i samverkan med deltagande länder och i Sörmland tillsammans med Trosa kommun och Eskilstuna kommun, Torshälla stadsdelsförvaltning.

 

 

 

Victoryahomelogga Webb

 

Victoryahome Knapp

Vill du veta mer?