Innovation

Utbildning i innovationsledning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar med ökade krav på kundorientering, effektivisering och samverkan samt stora pensionsavgångar. För att möta dessa utmaningar behöver kommuner och landsting arbeta på nya sätt och det ställer krav på ledning att involvera medarbetarna och medborgare mera för se på sin verksamhet utifrån användarnas perspektiv.

Verksamheterna behöver utveckla innovationskompetens för att finna nya lösningar och arbetssätt som möter dessa behov.

I samarbete med FoU Sörmland, VINNOVA och SKL genomför Mälardalens högskola en utbildning i innovationsledning till chefer, innovationsledare och politiker i kommunerna och landstinget i Sörmland för att öka organisationernas innovationsförmåga. Deltagare på olika organisatoriska nivåer utvecklar sina innovationskompetenser och innovationsledare kommer att driva implementering av förändrade arbetssätt som stödjer medarbetarna i idéarbete.

Användare/brukare blir involverade i organisationernas innovationsarbete och medverkande organisationer kommer att etablera en innovativ kultur och utvecklat sin innovationsförmåga.

Ökad förståelse mellan ökad innovationskraft, lokalt, regionalt och nationellt fördjupas inom innovationsledning.

Mål med utbildningen

Mål med innovationsledarutbildningen är att deltagare i utbildningen utvecklar innovationskompetens för att därigenom utveckla organisationernas innovationsförmåga.

Här ligger några bilder från ett par av utbildningsträffarna. 

EBP4 Webb

Se vår film om KINVO!

Kinvo_knapp

Vill du veta mer?

Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09
Katarina Wetter Edman
Forskningsledare/Flexitforskare
076-94 96 364
Elisabeth Rindom
Idécoachsamordnare
0739-50 14 89