Att utveckla en innovationsbärande miljöer

Projektet ”Att utveckla en innovationsbärande miljö” för att fånga upp och utveckla idéer i en verksamhet initierades av FoUiS och har sedan våren 2012 genomförts inom äldreomsorgen i Torshälla stads förvaltning tillsammans med FoU i Sörmland, Eskilstuna näringslivscentrum samt KATEC utifrån Katrineholmsmodellen - KINVO.

Under 2013 har aktiviteter i projektet bl.a. innefattat sex idécaféer samt två kickoffs/workshops samt nätverksträffar där personal och chefer via bl.a. kreativa övningar fått inspiration och stöd att utveckla sin idé.

Arbetsmodellen KINVO

KINVO-modellen erbjuder en övergripande struktur för att ge stöd för innovationsarbete inom vård- och omsorg.

 Innehåll:

  • Utbildning av idécoacher - För att ge stöd till kollegor i innovationsarbetet.
  • Regelbundna idécaféer - För att ge inspiration och möjlighet att diskutera och vidareutveckla idéer som uppkommer i verksamheten.
  • Återkommande workshops - För att ge information och inspiration samt sprida arbets- och tankesättet kring innovationer.
  • Stöd av lokala stödstrukturer - För att ge stöd till idébäraren i det fortsatta arbetet med sin idé/innovation (KATEC, ALMI och nätverket din idé).

IdéCafé

Resultatet har visat att klimatet upplevs mer stimulerande och engagerande med en upplevelse av mer nytänkande. Fler upplever att de uppmuntras att komma med idéer och att utveckla dessa av sin chef/ledningen samt av kollegor. Fler vet också till vem man skall vända sig till med sin idé.

Inte så många haft egna idéer som de drivit eller behövt ha stöd med varken via idécoacherna eller via extern rådgivning från t.ex. ALMI. Projektet är planerat att fortsätta under 2014.