KINVO

KINVO-modellen, Bakgrund

KINVO står för Katrineholms Innovationsmodell för Vård och Omsorg och tanken med modellen är skapa bryggor mellan arbetsplatser inom vård och omsorg in till det offentligfinansierade innovationsstödet- Modellen inkluderar uppsättning av riktlinjer och rutiner, utbildning av idécoacher på arbetsplatsen, processtöd samt innovationsledning. I bilden nedan presenteras modellen, som är utvecklad på Furulidens äldreboende i Katrineholm.

Innovationslustmodell

Uppmuntrande

Modellen har visat att klimatet upplevs mer stimulerande och engagerande med en upplevelse av mer nytänkande. Fler upplever att de uppmuntras att komma med idéer och att utveckla dessa av sin chef/ledningen samt av kollegor. Fler vet också till vem man skall vända sig till med sin idé.

Inte så många haft egna idéer som de drivit eller behövt ha stöd med varken via idécoacherna eller via extern rådgivning från t.ex. ALMI. Projektet är planerat att fortsätta under 2014.

Se filmen om KINVO