Nyheter eHälsa och innovation

Tillsyn via webbkamera

Se en YouTube-film om Ann-Marie, 85 år, som får tillsyn på distans.

Länk till filmen


Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS)

Den första omgången är avslutat och nu har grupp två startat (nedan).

SAS grupp2

Andelen äldre i befolkningen lever allt längre och den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation. Både individ och samhälle har mycket att vinna på att vi är aktiva högt upp i åldern. Därför startades pilotprojektet Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS)Läs mer här 


Utbildning i Innovationsledning har startat

Innovationsledning 8368

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, med krav på kundorientering, effektivisering och samverkan, samtidigt som stora pensionsavgångar sker. Verksamheterna behöver innovationskompetens för att finna nya lösningar och arbetssätt som möter dessa behov. Läs mer här