Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS)

Andelen äldre i befolkningen lever allt längre och den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation. Både individ och samhälle har mycket att vinna på att vi är aktiva högt upp i åldern. Därför startades pilotprojektet Aktiva Seniorer (SAS).

 

IMG 0954

Frågeställningen för projektet är ”Hur kan digitala hjälpmedel bidra till ökad fysisk aktivitet ?”

Syftet är att inspirera till rörelse och aktivitet med stöd av digitala lösningar i form av aktivitetsarmband. I projektet får seniorer låna och testa ett aktivitetsarmband under två månader.

Seniorerna kan så småningom bli ambassadörer, för att sprida kunskap till andra seniorer om vad aktivitetsarmbandet kan bidra med i hälsoförebyggande syfte.  FoU i Sörmland genomför pilotprojektet i samarbete med Eskilstuna kommun, SPF, KPR och Kairos Future.

Aktivitetsarmbandet stimulerar till ökad aktivitet!

I första gruppen har 13 seniorer deltagit, ålder 69-80 år. De har deltagit i uppföljningsmöten varannan vecka. Efter projektet uppger samtliga att de har blivit mer fysiskt aktiva med aktivitetsarmbandet.