Utbildning i Innovationsledning

Utbildning i Innovationsledning har startat

Innovationsledning 8368

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, med krav på kundorientering, effektivisering och samverkan, samtidigt som stora pensionsavgångar sker. Verksamheterna behöver innovationskompetens för att finna nya lösningar och arbetssätt som möter dessa behov.

Tillfälle 2 - Intressentinvolvering i innovationsarbete

Det andra tillfället handlade om intressenter i innovationsarbetet - vilka är intressenterna? Hur mycket påverkar de arbetet? Vilka anspråk har de? Hur angelägna är de?

Klas SKL 8796

Klas från SKL berättade om deras innovationsarbete.

Midgley 8813

Gerard Midgley från Hull University Business School berättade om att arbeta systematiskt med innovationsarbete. Bland annat gick han igenom 12 frågor som kan underlätta innovationsarbetet.

Bengt 8799 8799

Bengt Köping Olsson gav feedback på de uppgifter vi gjort från tillfälle 1.

Oversikt 8837

Deltagarna fick göra en övning uppdelade i respektive enheter. Arbetet med den översikten kommer att fortsätta inför och under tillfälle 3

Genomgang Av Ovning 8833

Genomgång av gruppövningen.

Tillfälle 12- Kick off

Torsdagen den 17 mars startade utbildningen som kommer att fortsätta med sammanlagt 10 tillfällen fram till avslutningen den 16 februari 2017.

Ovning 8389

Det bjöds på information om innovationsprogrammet på MDH, presentationer av några av arrangörererna (MDH, Vinnova, FoUiS, SKL och Regionförbundet Sörmland), introduktion av utbildninen och några passande uppstartsövningar.

Utbildningen sker på Innovationsgym, på Mälardalens högskola, i Eskilstuna. Deltagare är chefer, utvecklingsledare/strateger, kvalitetsansvariga och politiker.

Inbjudan såg ut så här (pdf)