Att undersöka genom att fråga - Inställd

08 nov 2017 - 07 dec 2017

Att undersöka genom att fråga - Inställd

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data
OBS: Inställd på grund av för få anmälningar

Tid och plats: 
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017, 
på FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
Inbjudan (pdf)