Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen: Avslutning

25 okt 2017 -

Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

DMO är ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand, personal och brukare. Tanken är att ett inbördes ojämnt maktförhållande kan utjämnas genom en dialog på lika villkor och öka den enskildes möjlighet att bestämma över sin livssituation.

Utbildningen består av 5 träffar - OBS, nya datum!
• Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare, den 15 juni kl. 9–12
• Tre träffar för blivande vägledare, den 31 augusti, 14 september och 5 oktober kl 9-12
• Avslutningsträff för chefer och blivande vägledare, 25 oktober kl. 9–12

Plats: Plevnagården i Malmköping

>>Inbjudan (pdf)

>>Plan för delaktighetsslingan under vägledarutbildning - Att ta med till första träffarna!

>>Anmälningsformulär