Introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare

06 mar 2018 - 07 mar 2018

Introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare

Nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar som socionomutbildningen inte kan förbereda dem fullt ut för. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda strukturerad introduktion för att uppnå stabilitet och kompetens i verksamheten!

MålgruppNyanställda socialsekreterare, som arbetar med myndighetsutövning, med ansvar för utredning och uppföljning för barn och ungdomar inom socialtjänsten.

Plats: MunktellArenan, Verkstadsgatan 5,Eskilstuna
Totalt antal träffar: 4 x två heldagar 
Start: 6-7 mars 2018
Tid: kl 9-16.30 
Kontaktperson: linda.hedqvist@fou.sormland.se

Inbjudan (pdf)
Anmälningsformulär (länk)
Schema för introduktionsutbildningen (pdf)