Grundkurs om utvecklingsstörning

08 mar 2018 -

Grundkurs om utvecklingsstörning  

NÄR       Mars -maj 2018, fem heldagar, startar den 8 mars.
PLATS    Plevnagården, Malmköping 
MÅLGRUPP Baspersonal som arbetar med vuxna som har en utvecklingsstörning

INNEHÅLL, DE FEM HELDAGARNA
1. Vad är utvecklingsstörning?
2. Historik, Lagar och regelverk
3. Kommunikation, hjälpmedel, delaktighet
4. Livskvalitet. Genomförandeplaner. Uppföljning/utvärdering.
5. Personalrollen: att ge stöd.

>>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare
Ôie Umb Carlsson, forskningsledare