Aktiviteter och utbildningar

SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017

>>Uppdaterad info och nya inbjudningar kommer upp här


Nätverksträffar inom funktionshinderområdet 2017 

TID OCH PLATS

För chefer: 14 november kl. 13-16
För utvecklare: 15 november kl. 13-16
För handläggare: 30 november kl. 13-16

Lokal: Eskilstuna, FoU i Sörmland, Drottninggatan 16 B

Inbjudan (pdf)

ANMÄLAN
Anmäl dig till de olika träffarna via >>anmälningsformuläret senast en vecka innan träffen. 


Utmanande beteenden - utmanade verksamheter

NÄR       kl 9-16 den 31 januari eller 1 februari 2018
PLATS    Odd Fellow, Nygatan 30 Eskilstuna >>hitta
MÅLGRUPP Chefer och medarbetare som arbetar inom verksamheter där personer med funktionsnedsättning ges stöd enligt LSS.

>>Anmälningsformulär
>>Inbjudan (PDF)


Grundkurs om utvecklingsstörning  

NÄR       Mars -maj 2018, fem heldagar, startar den 8 mars.
PLATS    Plevnagården, Malmköping 
MÅLGRUPP Baspersonal som arbetar med vuxna som har en utvecklingsstörning

INNEHÅLL, DE FEM HELDAGARNA
1. Vad är utvecklingsstörning?
2. Historik, Lagar och regelverk
3. Kommunikation, hjälpmedel, delaktighet
4. Livskvalitet. Genomförandeplaner. Uppföljning/utvärdering.
5. Personalrollen: att ge stöd.

>>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare
Ôie Umb Carlsson, forskningsledare


 

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp