Aktiviteter och utbildningar

SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017

>>Uppdaterad info och nya inbjudningar kommer upp här


Grundkurs om utvecklingsstörning  

NÄR       Mars -maj 2018, fem heldagar, startar den 8 mars.
PLATS    Plevnagården, Malmköping 
MÅLGRUPP Baspersonal som arbetar med vuxna som har en utvecklingsstörning

INNEHÅLL, DE FEM HELDAGARNA
1. Vad är utvecklingsstörning?
2. Historik, Lagar och regelverk
3. Kommunikation, hjälpmedel, delaktighet
4. Livskvalitet. Genomförandeplaner. Uppföljning/utvärdering.
5. Personalrollen: att ge stöd.

>>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare
Ôie Umb Carlsson, forskningsledare


 

Nätverksträff IBIC 2018 -  Tema implementering

Välkommen till 2018 års första träff för IBIC-nätverket i Sörmland. Temat för dagen är
implementering. Under dagen varvas presentationer med workshops.   

Datum Onsdagen den 18 april 2018
tid kl 9.00– 16.00 (fika ingår, inte lunch)
Plats Vilsta Sporthotell, Eskilstuna >> hitta
Målgrupp Deltagare i nätverket IBIC samt chefer och nyckelpersoner som berörs av implementeringen av IBIC

>>Anmälningsformuläret - sista datum för anmälan är passerat
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSON
Liv Mannberg, Utvecklingsledare

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Liv Mannberg
Utvecklingsledare
016-5414037
Õie Umb-Carlsson
Forskningsledare
016-541 40 34