Aktiviteter och utbildningar

SIP-utbildningar

Flera tillfällen våren 2017

>>Uppdaterad info och nya inbjudningar kommer upp här


Utmanande beteenden - utmanade verksamheter - FULLT

NÄR       kl 9-16 den 31 januari eller 1 februari 2018
PLATS    Odd Fellow, Nygatan 30 Eskilstuna >>hitta
MÅLGRUPP Chefer och medarbetare som arbetar inom verksamheter där personer med funktionsnedsättning ges stöd enligt LSS.

>>Anmälningsformulär
>>Inbjudan (PDF)


Grundkurs om utvecklingsstörning  

NÄR       Mars -maj 2018, fem heldagar, startar den 8 mars.
PLATS    Plevnagården, Malmköping 
MÅLGRUPP Baspersonal som arbetar med vuxna som har en utvecklingsstörning

INNEHÅLL, DE FEM HELDAGARNA
1. Vad är utvecklingsstörning?
2. Historik, Lagar och regelverk
3. Kommunikation, hjälpmedel, delaktighet
4. Livskvalitet. Genomförandeplaner. Uppföljning/utvärdering.
5. Personalrollen: att ge stöd.

>>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare
Ôie Umb Carlsson, forskningsledare


Nätverksträff 2018 Funktionshinderområdet

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter. 

TID OCH PLATS
Chefer:
                       Fre 9 mars kl. 9.00-12.00, Pokalen, Flen
Utvecklarfunktioner: Tis 20 mars kl. 9.00-12.00, FoUiS, Eskilstuna
LSS-handläggare:      Tis 17 april kl. 9.00-12.00, FoUiS, Eskilstuna

 >>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSONER
Liv Mannberg, Utvecklingsledare


Nätverksträff IBIC 2018 -  Tema implementering

Välkommen till 2018 års första träff för IBIC-nätverket i Sörmland. Temat för dagen är
implementering. Under dagen varvas presentationer med workshops.   

Datum Onsdagen den 18 april 2018
tid kl 9.00– 16.00 (fika ingår, inte lunch)
Plats Vilsta Sporthotell, Eskilstuna >> hitta
Målgrupp Deltagare i nätverket IBIC samt chefer och nyckelpersoner som berörs av implementeringen av IBIC

>>Anmälningsformuläret
>>Inbjudan (PDF)

KONTAKTPERSON
Liv Mannberg, Utvecklingsledare

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Liv Mannberg
Utvecklingsledare
016-5414037
Õie Umb-Carlsson
Forskningsledare
016-541 40 34